Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. szeptember 23-án (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

6. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft ügyvezetőjének megválasztása
(264/2009. IX. 7.) és az ülésen kiosztott anyag (312/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

2. Tájékoztató jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
(262/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítása
(274/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(275/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

6. Rendelet módosítási javaslat a Terézváros Építészeti-műszaki Tervtanács egyes számú mellékletében a Tervtanács eljárásrendjének megváltoztatására
(241/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(251/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

10. Határozati javaslat a Hunyadi tér pályázati anyagának benyújtásáról a KMOP-2009-3.1.1. A/B/C kódjelű „versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” c. pályázatra
(246/2009. VIII. 14.) kiosztott anyag (308/2009. VIII. 23.)
Előterjesztő:
Verók István polgármester

11. Határozati javaslat az Önkormányzat egyes intézményei akadálymentesítési terveinek elkészíttetéséről, a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való indulás szakmai alapjainak megteremtésére
(245/2009. VIII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Közbeszerzési eljárás kiírása ÁROP 3.A.1 „Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” projekt tárgyában
(299/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fénytechnika beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
az ülésen kiosztott anyag (311/2009. IX. 23.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Az Eötvös 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
(295/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Közbeszerzési eljárás indítása az E-10 hangtechnikai eszközeinek pótlólagos beszerzése
(302/2009. IX. 17.) az ülésen kiosztott anyag (313/2009. IX. 24.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

20. Javaslat parkolás gazdálkodással kapcsolatos szerződés meghosszabbítására
(301/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

21. Javaslattétel Terézváros közterületein parkolás üzemeltetés végzésére 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság közreműködésével
(290/2009. IX. 14.)
Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

22. Az aktív vagyongazdálkodás körébe javasolt ingatlanok árverés útján történő értékesítése
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(304/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére
(300/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 21. szám alatti társasházban lévő 6. albetét számú helyiség ügye
(252/2009. VIII. 24.) az ülésen kiosztott anyag (310/2009. IX. 23.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(267/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(266/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Bp. VI. kerület Andrássy út 33. IV. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(276/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Javaslat 4 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(265/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

29. Javaslat a Bp. VI. kerület Andrássy út 17. szám alatti 29306/0/A/4 hrsz-ú üzlethelyiség bérlője részére történő elidegenítésre
(268/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

30. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajnok u. 17. szám alatti társasházban lévő 1. albetét számú helyiség bérleti díjának megállapítására
(255/2009. VIII. 26.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

31. Javaslat bérlővel terhelt, Bp. VI. kerület Szondi u. 37/c. 28581/0/A/1, valamint a 28581/0/A/6 hrsz-ú helyiségek elidegenítésre történő kijelölésére
(254/2009. VIII. 26.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

32. Javaslat a bérlővel terhelt Bp. VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(258/2009. IX. 1.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

33. Javaslat a Bp. VI. kerület Aradi u. 31. szám alatti, 28711/0/A/2 hrsz-ú helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(253/2009. VIII. 25.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

34. Javaslat a Bp. VI. kerület Dessewffy u. 18-20. I. em. 3. szám alatti üres lakás árverésen történő értékesítésére
(269/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

35. Javaslat a Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 7. szám alatti társasházban lévő 29265/0/A/24 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(272/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

36. Budapest VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) fszt. 29099/0/A/44 hrsz-ú üzlethelyiséggel, valamint a pinceszint 29099/0/A/45 hrsz-ú raktárhelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(273/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás
2a/1. Szív u. 4. fsz. 10. (117/2009.)
2a/2. Szív u. 50. I. 21. (118/2009.)
2a/3. Székely B. u. 23. III. 1/A. (119/2009.)
2a/4. Szinyei M. u. 25. I. 9. (120/2009.)
2a/5. Eötvös u. 51. I. em. 9. (121/2009.)
2a/6. Dessewffy u. 21. fszt. 12. (122/2009.)

b. Elidegenítés
2b/1. Király u. 86. II. em. 12. (123/2009.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Andrássy u. 98. II. 11A. (124/2009.)
2c/2. Nagymező u. 8. III. 12. (125/2009.)
2c/3. Bajcsy-Zsilinszky u. 17. tetőszint 13. (126/2009.)

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Egyéb -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás
3a/1. Bajcsy-Zs. út 5. (127/2009.)

b. Elidegenítés
3b/1. Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló, Bp. VI. ker. Andrássy út 17. szám alatti, 29306/0/A/1 hrsz-ú, pinceszinti egyéb helyiség (tároló), valamint a Bp. VI. ker. Hunyadi tér 12. szám alatti, 29495/0/A/1 hrsz-ú, földszinti egyéb helyiség (üzlethelyiség) elidegenítésére. (128/2009.)
3b/2. Javaslat 50 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (129/2009.)
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
Az előterjesztéshez tartozó értékbecslések: 3b2a + 3b2b + 3b2c + 3b2d
3b/3. Vörösmarty u. 64. (130/2009.)
3b/4. Szondi u. 75. (131/2009.)
3b/5. Szondi u. 45. (132/2009.)
3b/6. Városligeti fasor 24. (133/2009.)

c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése
3g/1. A Budapest VI. ker. Csengery u. 61. (36. albetét) valamint a Király u. 28. (70. albetét) szám alatti társasházakban lévő helyiségekre fennálló bérleti díjhátralék kamattartozásainak elengedése. (134/2009.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

a. Parkolóhely megváltás -

b. Társasházi kérelmek
4b/1. Dessewffy u. 25/27.; Király u. 92. (114/2009.)
4b/2. Bajza u. 45., Csengery u. 55., Király u. 88., Szalmás P. u. 4. (115/2009.)
4b/3. Nagymező u. 39., Podmaniczky u. 85., Székely B. u. 20. (116/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról (113/2009.)

5a/2. Javaslat a Budapest, VI. ker. Hunyadi téri Vásárcsarnok területén lévő, B/TER/5 jelű helyiség hasznosítására (135/2009.)
5a/3. A Gazdasági Bizottság 48/2009. (02. 25.) számú határozatának hatályban tartása, a Bp. VI. ker. Paulay E. u. 8. szám alatti, 29252/0/A/1 helyrajzi számú helyiség elidegenítése tárgyában. (136/2009.)
5a/4. A 214/2006/tul (06.14.) számú határozat visszavonása és a Bp. VI. ker. Andrássy út 41. szám alatti, 29381/0/A/27 hrsz. alatt felvett padlástér értékesítése az ÉPTECH-INVEST Kft. részére. (137/2009.)
5a/5. TÁMOP pályázattal kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárás lezárása
(anyag az ülésen kerül kiosztásra)
5a/6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításnak kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása (anyag az ülésen kerül kiosztásra)
5a/7. Javaslat a 2009. évi őszi Társasházi zöldterület fejlesztési pályázat kiírására (anyag az ülésen kerül kiosztásra)
5a/8. Javaslat a .Környezettudatos magatartásra nevelés az oktatási intézmények számára" című pályázat díjazására (előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
5a/9. Javaslat a „Lakossági környezettudatos magatartást elősegítő programok" címmel kiirt pályázat díjazására (előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
5a/10. Javaslat pedagógusok környezeti nevelési tanfolyamon való részvételének támogatására (előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)

Budapest, 2009. szeptember 17.

Üdvözlettel:


Pócs Attila s. k.
elnök