Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. szeptember 8-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(248/2009. VIII. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(243/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3.a. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet hatályon kívül helyezésére
(256/2009. VIII. 31.)
Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

3.b. Javaslat a az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosítására
(259/2009. IX. 3.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. szeptember 3.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök