Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. szeptember 10-én (csütörtök) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(248/2009. VIII. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(243/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Közbeszerzési eljárás lezárása étkeztetés ügyében
(Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Egyetértési jog gyakorlása a Radnóti Színház előtt felállítandó Radnóti-szobor ügyében
(244/2009. VIII. 13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

spik1 a helyi kisebbségi önkormányzatok számára kiírt kulturális pályázatok elbírálása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. szeptember 3.

Üdvözlettel:

 

Balog Gábor sk.
elnök