Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási BizottságaMEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. június 23-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(196/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
(202/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

3. A 27/1998. (IX. 25.) rendelet - a gyermekjóléti szolgáltatásról valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról - módosítása
(204/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények által biztosított egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakról
(209/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2009. (…) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
(200/2009. VI. 11.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

6. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
(az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6/a. Döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fény, hang és mobiliák beszerzésére kiírt pályázat ügyében
(az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 24/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
(203/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának 2008. évi munkájáról
(213/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása
(210/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

19. Döntés az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának OBH 3962/2007. számú jelentésében foglalt kezdeményezés tárgyában
(219/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Benczúr utca 7. szám alatti ingatlan udvarának telekrendezésére
(218/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. június 18.

Üdvözlettel:

 

Markocsány Zoltán sk
elnök