MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. június 25-én (csütörtökön) 12 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
(Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Javaslat a Pro Urbe Budapest és Budapestért díjak adományozására
(214/2009. VI. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására
(195/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsába tag delegálása
(197/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(196/2009. VI. 10.) és az ülésen kiosztott (231/2009. VI. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
(202/2009. VI. 12.) és az ülésen kiosztott (232/2009. VI. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

2/a. Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosítása, illetve a kerületi járőrszolgálat megerősítését célzó, szabadidős tevékenység rendjét szabályozó szerződés megkötése
Az ülésen kiosztott (234/2009. VI. 24.)

3. A 27/1998. (IX. 25.) rendelet - a gyermekjóléti szolgáltatásról valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról - módosítása
(204/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3/a. Szociális és gyermekjóléti intézmények és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratainak módosítása
Az ülésen kiosztott (227/2009. VI. 24.)

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények által biztosított egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakról
(209/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2009. (…) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
(200/2009. VI. 11.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

6. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
Az ülésen kiosztott (220/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6/b. Döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fény, hang és mobiliák beszerzésére kiírt pályázat ügyében
Az ülésen kiosztott (237/2009. VI. 24.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 24/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
(203/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. Javaslat emléktábla elhelyezésére
(192/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8/a. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
Az ülésen kiosztott (233/2009. VI. 24.)

9. Gyermekügyelet ellátása
(198/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék szakmai programjának jóváhagyása
(201/2009. VI. 12.) és az ülésen kiosztott (230/2009. VI. 24.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának 2008. évi munkájáról
(213/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárás kiírása parkolás üzemeltetés tevékenységre [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(222/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása
(221/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzatának intézményei vonatkozásában
(215/2009. VI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

15. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának jóváhagyására
(216/2009. VI. 17.) és az ülésen kiosztott (228/2009. VI. 23.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Terézváros Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményei pedagógiai programjainak jóváhagyása (Erkel Ferenc Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Szinyei Merse Pál Gimnázium, és a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ)
(208/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása
(210/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

18. A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átköltözési határidejének ismételt módosítása
(211/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

18/a. Pályázat kiírása a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Pedagógiai Központ iskolaigazgatói álláshelyének betöltésére
(238/2009. VI. 25.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

19. Döntés az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának OBH 3962/2007. számú jelentésében foglalt kezdeményezés tárgyában
(219/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

20. Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Által a Szondi u. 42/a. (Rózsa u. 99/a.), a Szondi u. 42/b. és a Szondi u. 42/c. (Szív u. 54/a.) társasházak lakóépületeinek teljes felújítására 200 millió ft biztosításáról, továbbá a hitelfelvétel biztosítékainak kiegészítéséről, valamint az osztatlan közös tulajdonban lévő tetőterekből, az önkormányzati tulajdon hányadhoz tartozó tulajdonrész elidegenítéséről [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(217/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Benczúr utca 7. szám alatti ingatlan udvarának telekrendezésére
(218/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Döntés a Budapest, VI. kerület Nagymező u. 21. 6. számú albetét ügyében
Az ülésen kiosztott (236/2009. VI. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Budapest VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 5/a. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(194/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Javaslat 3 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(212/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Javaslat a Budapest, VI. kerület Szondi utca 27. szám alatti 28685/0/A/4 hrsz-ú üzlethelyiség bérlője részére történő elidegenítésre
(207/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. A Budapest, VI. kerület Andrássy út 87-89. (Benczúr u. 2.) szám alatti 29627/0/A/7 hrsz-ú földszinti légudvarból nyíló, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló raktárhelyiség térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adása
(205/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Javaslat a Bp. VI. kerület Lovag u. 9. szám alatti 28979 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan – volt iskolaépület – pályáztatás útján történő hasznosítására
Az ülésen kiosztott (226/2009. VI. 23.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(199/2009. VI. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

29. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

30. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- Beszámoló a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség eddigi tevékenységéről
Az ülésen kiosztott (225/2009. VI. 23.)

- ÁNTSZ Bp. VI-VII. Kerületi Intézet 2008. évi összefoglaló jelentése Budapest VI. kerületében végzett tevékenységéről
Az ülésen kiosztott (229/2009. VI. 24.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. június 18.


Verók István
polgármester