Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. június 23-án (kedd) 14 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Zárt ülés:

1. Javaslat a Pro Urbe Budapest és Budapestért díjak adományozására
(214/2009. VI. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására
(195/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsába tag delegálása
(197/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(196/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A 27/1998. (IX. 25.) rendelet - a gyermekjóléti szolgáltatásról valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról - módosítása
(204/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények által biztosított egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakról
(209/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 24/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
(203/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. Javaslat emléktábla elhelyezésére
(192/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Gyermekügyelet ellátása
(198/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék szakmai programjának jóváhagyása
(201/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzatának intézményei vonatkozásában
(215/2009. VI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

16. Terézváros Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményei pedagógiai programjainak jóváhagyása (Erkel Ferenc Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Szinyei Merse Pál Gimnázium, és a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ)
(208/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása
(210/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

18. A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átköltözési határidejének ismételt módosítása
(211/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
szoc1 Terézvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]

okt1 Terézváros önkormányzati fenntartású közoktatási intézményei dokumentumainak (SZMSZ, Házirend, IMIP) jóváhagyása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt2 Az Erkel Ferenc Általános Iskola kérelme a 2009/2010. tanévre vonatkozóan az osztálybontás tekintetében
előterjesztő: Balog Gábor bizottsági elnök

okt3 Penksza Veronika és Penksza András tanulók nemzetközi karate versenyen való részvételének anyagi támogatása
előterjesztő: Balog Gábor bizottsági elnök

spik1 Kerületi civil nap
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik2 Kulturális pályázat kiírása a helyi kisebbségi önkormányzatok számára
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik3 A 2009/ II. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik4 A Koestler-szobor felállításának építészeti költségei
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik5 A Raksányi Gellért tiszteletére állítandó domborműves emléktábla tervezésének és kivitelezésének költségei - a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés kiegészítő anyaga
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(az ülésen kerül kiosztásra)
összeállítja: dr. Balogh Mihály bizottsági ügyintéző

e2 Tájékoztató az ÁNTSZ Budapest VI - VII. Kerületi Intézetének 2008. évi tevékenységéről
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. június 18.

Üdvözlettel:

 

Balog Gábor sk.
elnök