Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. június 24-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(196/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
(202/2009. VI. 12.) és az ülésen kiosztott (232/2009. VI. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

6. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
Az ülésen kiosztott (220/2009. VI. 18.))
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6/a. Döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fény, hang és mobiliák beszerzésére kiírt pályázat ügyében
(előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának 2008. évi munkájáról
(213/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárás kiírása parkolás üzemeltetés tevékenységre [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(222/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása
(221/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzatának intézményei vonatkozásában
(215/2009. VI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

15. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának jóváhagyására
(216/2009. VI. 17.) és az ülésen kiosztott (228/2009. VI. 23.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

20. Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Által a Szondi u. 42/a. (Rózsa u. 99/a.), a Szondi u. 42/b. és a Szondi u. 42/c. (Szív u. 54/a.) társasházak lakóépületeinek teljes felújítására 200 millió ft biztosításáról, továbbá a hitelfelvétel biztosítékainak kiegészítéséről, valamint az osztatlan közös tulajdonban lévő tetőterekből, az önkormányzati tulajdon hányadhoz tartozó tulajdonrész elidegenítéséről [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(217/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Benczúr utca 7. szám alatti ingatlan udvarának telekrendezésére
(218/2009. VI. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Döntés a Budapest, VI. kerület Nagymező u. 21. 6. számú albetét ügyében
(előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Budapest VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 5/a. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(194/2009. VI. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Javaslat 3 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(212/2009. VI. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Javaslat a Budapest, VI. kerület Szondi utca 27. szám alatti 28685/0/A/4 hrsz-ú üzlethelyiség bérlője részére történő elidegenítésre
(207/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. A Budapest, VI. kerület Andrássy út 87-89. (Benczúr u. 2.) szám alatti 29627/0/A/7 hrsz-ú földszinti légudvarból nyíló, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló raktárhelyiség térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adása
(205/2009. VI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Javaslat a Bp. VI. kerület Lovag u. 9. szám alatti 28979 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan – volt iskolaépület – pályáztatás útján történő hasznosítására
Az ülésen kiosztott (226/2009. VI. 23.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás
2a/1. Székely B. u. 12/a. Tetőtér 1. (81/2009.)
2a/2. Délibáb u. 6. III. em. 1. (82/2009.)
2a/3. Szinyei M. u. 5. I. em. 9. (83/2009.)
2a/4. Izabella utca 94. fszt. 1/a. (84/2009.)
2a/5. Paulay Ede u. 21. IV. 1. (85/2009.)

b. Elidegenítés
2b/1. Szív utca 35. II. em. 19. (86/2009.)
2b/2. Hajós utca 12. II. em. 4. (87/2009.)
2b/3. Hunyadi tér 11. fszt. 10. (88/2009.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Paulay E u 14. II. em. 3/a. (89/2009.)

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Egyéb -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás
3a/1. Lovag u. 3. (90/2009.)

b. Elidegenítés
3b/1. Zichy J. u. 47. (91/2009.)
3b/2. Szondi u. 72. (92/2009.)
3b/3. Bajnok u. 11. (93/2009.)
3b/4. Bajcsy-Zs. út 29. (94/2009.)
3b/5. Zichy J. u. 32.; Nagymező u. 62. (95/2009.)
3b/6. Hunyadi tér 8. (96/2009.)
3b/7. Javaslat 18 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére. (97/2009.)
3b/8. Városligeti fasor 24. (98/2009.)
3b/9. Teréz krt. 41. (99/2009.)

c. Elővásárlási jog –

d. Csere –

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése
3g/1. Követelés elengedése (100/2009.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

a. Parkolóhely megváltás -

b. Társasházi kérelmek
4b/1. Bajcsy Zs. út 33., Hajós u. 13-15., Izabella u. 39/B., Király u. 70., Ó u. 36., Szondi u. 78.(109/2009.)
4b/2. Izabella u. 85., Ó u. 9., Podmaniczky u. 15., Szinyei M. u. 18., Szív u. 26. (110/2009.)
4b/3. Andrássy út 61., Andrássy út 91., Bajza u. 68., Benczúr u. 37., Hunyadi tér 9., Izabella u. 78., Nagymező u. 7., Podmaniczky u. 2., Szondi u. 66., Weiner L. u. 12.

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (80/2009.)
5a/2. Javaslat a 2009. évi őszi Társasházi zöldterület fejlesztési pályázat kiírására (101/2009.)
5a/3. Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával a Király utca (Nagymező u. - Károly krt. közötti szakasz) forgalomcsillapító küszöb burkolatának felújítására (108/2009.)
5a/4. A Hunyadi téri Vásárcsarnok területén lévő J/1 és BK/9 jelű helyiségek használatba adása, valamint a felújítási költségeinek bérbeszámítása. (102/2009.)
5a/5. Javaslat a Terézvárosi Vásárcsarnok elárusító helyei hasznosításának pályázati feltételeire és díjtételeire (103/2009.)
5a/6. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő nemzeti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (104/2009.)
5a/7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításnak kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása (105/2009.)
5a/8. Javaslat a „Környezettudatos magatartásra nevelés oktatási intézmények számára” címmel a 2009/2010. tanévben környezeti nevelési célok megvalósításával kapcsolatos pályázat újbóli kiírására (106/2009.)
5a/9. Javaslat a „Lakossági környezettudatos magatartást elősegítő programok” címmel a 2009/2010. tanévben környezeti nevelési célok megvalósításával kapcsolatos pályázat újbóli kiírására (107/2009.)
5a/10. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Közösségi Színtér informatikai fejlesztése tárgyában

Budapest, 2009. június 18.

Üdvözlettel:

 

Pócs Attila s. k.
elnök