Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. május 26-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések:

Zárt ülés:

3. Javaslat fegyelmi eljárás megindítására
(172/2009. V. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(161/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Rendeletmódosítási javaslat a helyi építési szabályzat (TEKVÉSZ) pontosítására és kiegészítésére [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(159/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása
(178/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
(168/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása
(167/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Az összes önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása jogszabály változás miatt
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(171/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
(147/2009. V. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(165/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Döntés meghozatala a gazdasági társaságok átvilágítására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárásban (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány között együttműködési megállapodás kötésére
(177/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

18. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről szóló Számviteli Jelentés megtárgyalása
(166/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás, és a vagyonkezelési szerződés tervezete
(174/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

20. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2009. évi kartájához
(158/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Bizottsági előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VI. kerületi rendőrségi térfigyelő kameráknál kihelyezendő tájékoztató táblák feliratának módosításával kapcsolatban
(2/2009)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. május 21.

Üdvözlettel:

 

Markocsány Zoltán sk
elnök