Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2009. május 27-én (szerdán) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(161/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása
(178/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Döntés meghozatala a gazdasági társaságok átvilágítására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárásban (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és a 2009. évi üzleti terv jóváhagyására
(175/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadására (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és közhasznúsági jelentésének elfogadására
(179/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről szóló Számviteli Jelentés megtárgyalása
(166/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás, és a vagyonkezelési szerződés tervezete
(174/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan használatba adása
(152/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Tájékoztató:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. FEB 2009. március 30-i jegyzőkönyve
(134/2009. IV. 29.)
Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. május 21.

Üdvözlettel:

 

Hassay Zsófia s. k.
elnök