MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. június 17-én (szerdán) 17 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

[A rendkívüli ülés az SZMSZ 9. § (2) bekezdés a) pontja, valamint
a 86/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat alapján került összehívásra.]

Az ülés helye: Posta és Távközlési Művelődési Központ Díszterme
Budapest, VI. kerület, Benczúr u. 27.

NAPIREND:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatása

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2009. május 28.


Verók István
polgármester