MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. május 28-án (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
(163/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére
(164/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Javaslat fegyelmi eljárás megindítására
(172/2009. V. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4.a. Vállalkozó háziorvos szerződésének meghosszabbítása
(144/2009. V. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4.b. Vállalkozó háziorvos szerződésének meghosszabbítása
(143/2009. V. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
(148/2009. V. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(161/2009. V. 18.) az ülésen kiosztott (190/2009. V. 28.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Rendeletmódosítási javaslat a helyi építési szabályzat (TEKVÉSZ) pontosítására és kiegészítésére [az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(159/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása
(178/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
(168/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása
(167/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Az összes önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása jogszabály változás miatt
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(171/2009. V. 18.) az ülésen kiosztott (191/2009. V. 28.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
(147/2009. V. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(165/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Előterjesztés közoktatási intézmények vezetőinek kinevezésére
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(170/2009. V. 18.) az ülésen kiosztott (184/2009. V. 27.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat
(181/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Döntés meghozatala a gazdasági társaságok átvilágítására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott (183/2009. V. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Előterjesztés alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(169/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány között együttműködési megállapodás kötésére
(177/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

14. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
(145/2009. V. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és a 2009. évi üzleti terv jóváhagyására
(175/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16/a. Javaslat a Budapest VI. ker. Lovag u. 9. szám alatti, 28979 hrsz-on nyilvántartott ingatlan – volt iskolaépület – pályáztatás útján történő hasznosítására az ülésen kiosztott
(188/2009. V. 28.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16/b. Vélemény-nyilvánítás a kerületi rendőrörs átszervezésével kapcsolatban
az ülésen kiosztott (185/2009. V. 28.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és közhasznúsági jelentésének elfogadására
(179/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről szóló Számviteli Jelentés megtárgyalása
(166/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás, és a vagyonkezelési szerződés tervezete
(174/2009. V. 18.) az ülésen kiosztott (187/2009. V. 28.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

20. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2009. évi kartájához
(158/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Lendvay u. 23. félemelet 1.2. és 3. szám alatti üres lakások árverésen történő értékesítésére
(156/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest, VI. kerület Révay köz 4. szám alatti társasházban lévő, 29220/4/A/2 és a 29220/4/A/4 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére.
(154/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös u. 11/a. szám alatti társasházban lévő, 29454/0/A/2 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(149/2009. V. 18.) az ülésen kiosztott (186/2009. V. 28.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Javaslat a Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 18. szám alatti társasházban lévő 29300/0/A/18 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(150/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Javaslat a Kyra International Kft. által bérelt, Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszy út 39. szám alatti, 29145/0/A/30 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére.
(151/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan használatba adása
(152/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(155/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Javaslat a Budapest, VI. kerület Aradi u. 29. szám alatti társasházban lévő 28710/0/A/25. hrsz-ú helyiség hasznosítása tárgyában született 428/2008. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
(153/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

29. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(146/2009. V. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

30. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

31. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
- A Humán Bizottság állásfoglalása Simonffy Márta képviselő asszonynak a TERMA Zrt működésével kapcsolatban benyújtott interpellációjával kapcsolatban (szóban)

Tájékoztató:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. FEB 2009. március 30-i jegyzőkönyve
(134/2009. IV. 29.)

Visszavont előterjesztés:
16. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadására
az ülésen kiosztott (180/2009. V. 27.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2009. május 21.


Verók István
polgármester