Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. május 26-án (kedd) 14 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Zárt ülés:

1. Javaslat „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
(163/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére
(164/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Javaslat fegyelmi eljárás megindítására
(172/2009. V. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4.a. Vállalkozó háziorvos szerződésének meghosszabbítása
(144/2009. V. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4.b. Vállalkozó háziorvos szerződésének meghosszabbítása
(143/2009. V. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(161/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
(168/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(167/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Az összes önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása jogszabály változás miatt
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(171/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Előterjesztés közoktatási intézmények vezetőinek kinevezésére
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(170/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat
(181/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Előterjesztés alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(169/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány között együttműködési megállapodás kötésére
(177/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

14. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
(145/2009. V. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és közhasznúsági jelentésének elfogadására
(179/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás, és a vagyonkezelési szerződés tervezete
(174/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

okt1 Tanévnyitó továbbképzés költségeihez való hozzájárulás
összeállítja: Bajor Zoltán alpolgármester

okt2 Gyermekek nyári táboroztatásának költségei
összeállítja: Bajor Zoltán alpolgármester

okt3 Intézményi pótelőirányzat (zárt)
összeállítja: Verók István polgármester

e1 A Humán Bizottság állásfoglalása Simonffy Márta képviselő asszonynak a TERMA Zrt működésével kapcsolatban benyújtott interpellációjával kapcsolatban

e2 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról (az ülésen kerül kiosztásra)
összeállítja: dr. Balogh Mihály bizottsági ügyintéző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. május 21.

Üdvözlettel:

 

Balog Gábor sk.
elnök