Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. május 27-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

Napirend:
Testületi előterjesztések

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(161/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Rendeletmódosítási javaslat a helyi építési szabályzat (TEKVÉSZ) pontosítására és kiegészítésére
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]
(159/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása
(178/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(165/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és a 2009. évi üzleti terv jóváhagyására
(175/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadására
az ülésen kiosztott (180/2009. V. 27.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és közhasznúsági jelentésének elfogadására
(179/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről szóló Számviteli Jelentés megtárgyalása
(166/2009. V. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás, és a vagyonkezelési szerződés tervezete
(174/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

20. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2009. évi kartájához
(158/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Lendvay u. 23. félemelet 1.2. és 3. szám alatti üres lakások árverésen történő értékesítésére
(156/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest, VI. kerület Révay köz 4. szám alatti társasházban lévő, 29220/4/A/2 és a 29220/4/A/4 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére.
(154/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös u. 11/a. szám alatti társasházban lévő, 29454/0/A/2 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(149/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Javaslat a Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 18. szám alatti társasházban lévő 29300/0/A/18 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(150/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Javaslat a Kyra International Kft. által bérelt, Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszy út 39. szám alatti, 29145/0/A/30 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére.
(151/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan használatba adása
(152/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(155/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Javaslat a Budapest, VI. kerület Aradi u. 29. szám alatti társasházban lévő 28710/0/A/25. hrsz-ú helyiség hasznosítása tárgyában született 428/2008. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
(153/2009. V. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Andrássy út 13. fszt. 4. (59/2009.)
2a/2. Hunyadi tér 11. III. 34. (60/2009.)

b. Elidegenítés -
c. Elővásárlási jog
2c/1. Andrássy u. 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) I. 5/A. (61/2009.)
2c/2. Andrássy út 92-94. (Színyei Merse u. 1.) III. 2/B. (62/2009.)
2c/3. Nagymező u. 8. IV. 7. (63/2009.)

d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Egyéb
2f/1. Eötvös u. 43. I. 11. - Lövölde tér 5. fsz. 4. (64/2009.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Csengery u. 74. (65/2009.)
3a/2. Szondi u. 86. (66/2009.)
3a/3. Szív u. 50. (67/2009.)

b. Elidegenítés
3b/1. Kmety u.14. (77/2009.)
3b/2. Ó u. 11. (68/2009.)
3b/3. Hunyadi tér 8. (69/2009.)
3b/4. Városligeti fasor 24. (70/2009.)
3b/5. Városligeti fasor 8/C (71/2009.)

c. Elővásárlási jog -
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Funkcióváltás -
g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése
3g/1. Lakbér és használati díjtartozás kamat összegének elengedése (72/2009.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
a. Parkolóhely megváltás -
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Határidő hosszabbítási kérelmek (73/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (58/2009.)
5a/2. 2009. évi Társasház-felújítási pályázatok elbírálása (74/2009.)
5a/3. A Munkácsy tömb bérlőinek kihelyezése (75/2009.)
5a/4. A 2009. évi Zöldterület-fejlesztési pályázatok elbírálása (76/2009.)
5a/5. Egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása a TÁMOP pályázattal kapcsolatban (79/2009.)
5a/6. Tájékoztatás a Podmaniczky 69. társasház felújítási munkájának műszaki ellenőrzésével kapcsolatosan (78/2009.)

Budapest, 2009. május 21.

Üdvözlettel:


Pócs Attila s. k.
elnök