Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. április 28-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések:

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi zárszámadásról
(121/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

zárt ülés:

1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
(109/2009. IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

2. TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tag lemondása, új tag megválasztása
(125/2009. IV.20.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

3. Delegáltak visszahívása elégtelen munkavégzés miatt
(114/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

nyílt ülés:

1. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(103/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2.a. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(120/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2.b. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendeletének módosítására
(115/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

3. Javaslat a Terézváros tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(113/2009. IV. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. A Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról szóló rendelet megalkotása
(123/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról, a gyermek- és diákjóléti támogatásokról
(112/2009. IV. 5.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(104/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
(105/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(119/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. A Budapest, VI. kerület Eötvös 10. szám alatti Közösségi Színtér berendezési eszközeinek beszerzése
(122/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

1. Verók István polgármester válasza Hassay Zsófia képviselő által a Népszabadság 2009. január 21-i számában megjelent hirdetés tárgyában benyújtott interpellációra [91/2009. (III. 26.) számú képviselő-testületi alapján]
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. április 23.

Üdvözlettel:

 

Markocsány Zoltán sk
elnök