Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2009. április 30-án (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi zárszámadásról
(121/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

2.a. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(120/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2.b. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendeletének módosítására
(115/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

5. Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról, a gyermek- és diákjóléti támogatásokról
(112/2009. IV. 5.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(104/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(119/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. A 2008. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
(100/2009. IV. 8.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és a 2009. évi munkaterv, fejlesztési koncepció elfogadására
(117/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2008. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.
(108/2009. IV. 15.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

14. Javaslat Zöldfejlesztési Keret létrehozására
(107/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

15. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának „Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének,” és Helyi Intézkedési Terv felülvizsgálata 2009
(111/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Az Eötvös u. 10. szám alatti kulturális Közösségi Színtér működtetése, valamint üzemeltetése
(az előterjesztés melléklete a bizottsági ülésen kerül kiosztásra)
(124/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. A Budapest, VI. kerület Eötvös 10. szám alatti Közösségi Színtér berendezési eszközeinek beszerzése
(122/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

Tájékoztatók:

- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(116/2009. IV. 20.)

Egyebek

Tájékoztatom a bizottsági tagokat és a meghívottakat, hogy ha a bizottság ülése a 10 órakor kezdődő testületi ülés kezdetéig nem fejeződik be, úgy az a kötött napirend tárgyalása után folytatásra kerül.

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. április 23.

Üdvözlettel: 

 

Hassay Zsófia s. k.
elnök