BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009.április 30-án (csütörtökön) 12 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.         Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

(109/2009. IV. 15.) és az ülésen kiosztott (131/2009. IV. 28.)

Előterjesztő:  dr. Sajtos Csilla jegyző

 

2.         TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tag lemondása, új tag megválasztása

(125/2009. IV.20.) és az ülésen kiosztott (138/2009. IV. 30.)

Előterjesztő:  Markocsány Zoltán frakcióvezető

 

3.        Delegáltak visszahívása elégtelen munkavégzés miatt

(114/2009. IV. 20.)

Előterjesztő:  Gyenge Zsolt képviselő

 

4.         Gyógyszer támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(99/2009. IV. 8.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

5.         Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság új tagjainak megválasztása

az ülésen kiosztott anyag (132/2009. IV. 28.)

Előterjesztő:  dr. Sajtos Csilla jegyző

 

Nyílt ülés:

 

1.         Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(103/2009. IV. 14.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

2.a.      A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása

(120/2009. IV. 20.) és az ülésen kiosztott (133/2009. IV. 29.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

2.b.      Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendeletének módosítására

(115/2009. IV. 20.)

Előterjesztő:  Gyenge Zsolt képviselő

 

3.        Javaslat a Terézváros tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(113/2009. IV. 15.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

 

4.        A Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról szóló rendelet megalkotása

(123/2009. IV. 20.)

Előterjesztő:  Hatvani Csaba alpolgármester

 

5.         Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról és a gyermek- és diákjóléti támogatásokról

(112/2009. IV. 5.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

6.         Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(104/2009. IV. 14.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

7.         A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(105/2009. IV. 14.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

8.         Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(119/2009. IV. 20.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

9.         A 2008. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

(100/2009. IV. 8.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

10.       Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és a 2009. évi munkaterv, fejlesztési koncepció elfogadására

(117/2009. IV. 20.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

11.       Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2008. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

(108/2009. IV. 15.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

12.       Egyetértési jog gyakorlása a Terror Háza Múzeum előtt felállítandó Vasfüggöny szobor ügyében

(110/2009. IV. 15.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

13.       2009. évi Közfoglalkoztatási terv

(106/2009. IV. 14.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

14.       Javaslat Zöldfejlesztési Keret létrehozására

(107/2009. IV. 14.)

Előterjesztő:  Markocsány Zoltán frakcióvezető

 

15.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának „Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének” és Helyi Intézkedési Terv felülvizsgálata 2009

(111/2009. IV. 14.) és az ülésen kiosztott (140/2009. IV. 30.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

16.       Az Eötvös u. 10. szám alatti kulturális Közösségi Színtér működtetése, valamint üzemeltetése

(124/2009. IV. 20.) és az ülésen kiosztott (137/2009. IV. 30.)

Előterjesztő:  Bajor Zoltán alpolgármester

 

17.       A Budapest, VI. kerület Eötvös 10. szám alatti Közösségi Színtér berendezési eszközeinek beszerzése

(122/2009. IV. 20.) az ülésen kiosztott anyag (139/2009. IV. 30.)

Előterjesztő:  dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

18.       A Budapest, VI. kerület Podmaniczky utca 67. szám alatti társasházban lévő 10. albetét számú helyiség a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt tőketartalékába helyezésére

(102/2009. IV. 10.)

Előterjesztő:  Hatvani Csaba alpolgármester

 

19.       Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszy út 17. tetőszint 5. és 13. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

(101/2009. IV. 10.)

Előterjesztő:  Hatvani Csaba alpolgármester

 

20.       Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(98/2009. IV. 8.)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

21.       A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:  Verók István polgármester

 

22.       Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

a.      Simonffy Márta képviselő asszony a TERMA Zrt. működésével kapcsolatban benyújtott interpellációja – válaszadó Bajor Zoltán alpolgármester

az ülésen kiosztott anyag (130/2009. IV. 20.)

b.      Császárné Csóka Ilona képviselő asszony a Lendvay u. 17. előtti valamikor forgalomterelő, jelenlegi „rom” ügyében benyújtott interpellációja – válaszadó Hatvani Csaba alpolgármester

(127/2009. IV. 20.)

c.      Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalása Hassay Zsófia képviselő asszony által a Népszabadság 2009. január 21-i számában megjelent hirdetés tárgyában benyújtott interpellációval kapcsolatban

az ülésen kiosztott anyag (136/2009. IV. 30.)

Tájékoztató:

 

-          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(116/2009. IV. 20.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2009. április 23.

 

 

Verók István

polgármester