Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

 


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. április 28-án (csütörtökön) 14 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi zárszámadásról
(121/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

2.a. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(120/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2.b. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendeletének módosítására
(115/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Gyenge Zsolt képviselő

5. Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotása az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról és a gyermek- és diákjóléti támogatásokról
(112/2009. IV. 5.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(104/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
(105/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Egyetértési jog gyakorlása a Terror Háza Múzeum előtt felállítandó Vasfüggöny szobor ügyében
(110/2009. IV. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. 2009. évi Közfoglalkoztatási terv
(106/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának „Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének” és Helyi Intézkedési Terv felülvizsgálata 2009
(111/2009. IV. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Az Eötvös u. 10. szám alatti kulturális Közösségi Színtér működtetése, valamint üzemeltetése
(az előterjesztés melléklete a bizottsági ülésen kerül kiosztásra)
(124/2009. IV. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

szoc1 Szociális Kerekasztalba tagok delegálása
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik1 Támogatási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Balog Gábor bizottsági elnök

e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
összeállítja: dr. Balogh Mihály bizottsági ügyintéző

e2 A logopédiai ellátás a Nevelési Tanácsadó szakszolgálatba szervezése előtt és azt követően
készítette: dr. Kissné Terstyánszy Irén osztályvezető

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. április 23.

Üdvözlettel:

 

Balog Gábor sk.
elnök