MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. március 26-án (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(64/2009. III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Temetési segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(79/2009. III.11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Lakásfenntartási támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálás
(80/2009. III.11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. Javaslat az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítására (TEGOSZ, TERÉZÉNO)
(83/2009. III.13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Helyi népszavazás kiírása
(93/2009. III.19.)
Előterjesztő: MSZP frakció

3. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
(78/2009. III.11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(81/2009. III.11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi parkfenntartási munkái elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(85/2009. III. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Egyszerű közbeszerzési eljárás indítása gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(82/2009. III.12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(75/2009. III.11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának intézményei vonatkozásában
(Az előterjesztés helyszínen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Javaslat a Kerület Napjának megalapítására
(84/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Koestler szobor felhasználási és kivitelezési szerződésének módosítása
(65/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Egyetértési jog gyakorlása a Terror Háza Múzeum előtt felállítandó Vasfüggöny szobor ügyében
(74/2009.III.10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása
(66/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szakmai programjának módosítása
(67/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Felnőtt lakosság nappali kiegészítő ügyeleti ellátása
(86/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. Pályázat közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására
(87/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(68/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata
(69/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

18. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának értékelése
(70/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

19. Javaslat a Budapest, VI. ker. Jókai utca 12. szám alatti, 29015/0/A/1. hrsz.-ú helyiség bérlője részére történő elidegenítésre
(61/2009.III.2.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Nagymező utca 14. IV. emelet 34. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(62/2009.III.2.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Budapest, VI. kerület Nagymező utca 14. III. emelet 30., III. emelet 31., III. emelet 32. és III. emelet 33. szám alatti lakásokkal, valamint a III. emelet 29338/0/A/42. hrsz.-ú tároló helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(63/2009.III.2.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. A közmeghallgatás időpontja és helye
(89/2009. III.16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

23. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(71/2009.III.9.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

24. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

25. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
a. Verók István polgármester válasza Hassay Zsófia képviselő által a Jókai téri valamint a Hunyadi téri parkok ügyében benyújtott interpellációra
(88/2009. III.16.)

b. Verók István polgármester válasza Hassay Zsófia képviselő által a Népszabadság 2009. január 21-i számában megjelent hirdetés tárgyában benyújtott interpellációra
(90/2009. III.16.)

c. Simonffy Márta képviselő interpellációja Verók István polgármesterhez, a TERMA Zrt. működésével kapcsolatban
(73/2009.III.9.)

d. Császárné Csóka Ilona képviselő interpellációja Verók István polgármesterhez a Lendvay u. 17. előtti valamikor forgalomterelő, jelenlegi „rom” ügyében
(76/2009.III.11.)

Tájékoztatók:
- A kulturális és civil kapcsolatok tanácsnokának beszámolója tevékenységéről
(72/2009.III.9.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. I-IV. negyedévi gyorsjelentése
(77/2009.III.9.)

- A Budapest, VI. kerület Eötvös u.10. szám alatti kulturális színtér működtetése és üzemeltetése
(91/2009. III.18.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2009. március 19.

 

Verók István
polgármester