Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
 


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. március 24-én (kedden) 14 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

1. Javaslat az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítására (TEGOSZ, TERÉZÉNO)
(83/2009. III.13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Javaslat a Kerület Napjának megalapítására
(84/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Koestler szobor felhasználási és kivitelezési szerződésének módosítása
(65/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Egyetértési jog gyakorlása a Terror Háza Múzeum előtt felállítandó Vasfüggöny szobor ügyében
(74/2009.III.10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása
(66/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szakmai programjának módosítása
(67/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Felnőtt lakosság nappali kiegészítő ügyeleti ellátása
(86/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. Pályázat közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására
(87/2009.III.16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(68/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata
(69/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

18. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának értékelése
(70/2009.III.6.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
szoc1 A Terézvárosi gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt1 Étkezés-kiegészítés a VI. kerületi iskolák tanulói számára
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik1 A 2009. I. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(az ülésen kerül kiosztásra)
összeállítja:
dr. Balogh Mihály bizottsági ügyintéző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. március 19.

Üdvözlettel:

 

Balog Gábor sk.
elnök