Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. március 25-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Nyílt ülés:

3. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
(78/2009. III.11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(81/2009. III.11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi parkfenntartási munkái elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(85/2009. III. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Egyszerű közbeszerzési eljárás indítása gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(82/2009. III.12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(75/2009. III.11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Javaslat a Budapest, VI. ker. Jókai utca 12. szám alatti, 29015/0/A/1. hrsz.-ú helyiség bérlője részére történő elidegenítésre
(61/2009.III.2.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Nagymező utca 14. IV. emelet 34. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(62/2009.III.2.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Budapest, VI. kerület Nagymező utca 14. III. emelet 30., III. emelet 31., III. emelet 32. és III. emelet 33. szám alatti lakásokkal, valamint a III. emelet 29338/0/A/42. hrsz.-ú tároló helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(63/2009.III.2.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Tájékoztatók:
- A Budapest, VI. kerület Eötvös u.10. szám alatti kulturális színtér működtetése és üzemeltetése
(91/2009. III.18.)

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás
2a/1. Vörösmarty u. 57. I. em. 16. (29/2009.)

b. Elidegenítés

c. Elővásárlási jog
2c/1. Eötvös u. 11/A., III. em. 4. (30/2009.)
2c/2. Nagymező u. 14., I. em. 7. (31/2009.)

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás -

b. Elidegenítés -

c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

a. Parkolóhely megváltás

b. Társasházi kérelmek
4b/1. Zichy J. u. 3.(32/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (28/2009.)
5a/2. Javaslat a Bp. VI., Hunyadi téri Vásárcsarnok területén lévő helyiségek hasznosítására (33/2009.)
5a/3. Javaslat a 2009. évi társasházi zöldterület-fejlesztési pályázat kiírására (34/2009.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. március 19.

Üdvözlettel:

 

Pócs Attila s. k.
elnök