Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. február 24-én (kedden) 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(37/2009. II. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei:
A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai
TERMA Nonprofit Zrt. 2009. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
Könyvvizsgálói jelentés
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

és az ülésen kiosztásra kerülő anyagok:
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Bizottságok határozat kivonatai

Zárt ülés:

1. Az aljegyzői pályázatok elbírálása (melléklet: pályázati anyagok)
(49/2009. II. 19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

2. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa vezetői megbízásának és közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
(46/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Megbízás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosi feladatainak ellátására
(47/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
(48/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

Nyílt ülés:

1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása
(30/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A Bp. Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása
(32/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(33/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjának és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról megalkotásra kerülő rendeletének véleményezése
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Pályázati kiírás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosi állásának betöltésére
(50/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel helyi kábeltévé tárgyában
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. A Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés kiegészítése
(39/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az önkormányzat javára fennálló behajthatatlan követelések leírása
(31/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

14. A Nagymező utcai mélygarázs szerződése
(40/2009. II. 16.)
Előterjesztők: Hassay Zsófia és Császárné Csóka Ilona képviselők

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. február 19.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök