MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. február 26-án (csütörtökön) 14 órakor kezdődő rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Az aljegyzői pályázatok elbírálása (melléklet: pályázati anyagok)
(49/2009. II. 19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

2. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa vezetői megbízásának és közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
(46/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Megbízás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosi feladatainak ellátására
(47/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
(48/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

Nyílt ülés:

1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása
(30/2009. II. 11.) és az ülésen kiosztott anyag (58/2009. II. 25.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A Bp. Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása
(32/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(33/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjának és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról megalkotásra kerülő rendeletének véleményezése
az ülésen került kiosztásra: (52/2009. II. 23.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. A támogató szolgáltatás megszűntetése a Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál
(27/2009. II. 9.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Pályázati kiírás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosi állásának betöltésére
(50/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A Hunyadi tér és Csarnok építési koncessziós közbeszerzési eljárás lezárása
(45/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(29/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel helyi kábeltévé tárgyában
Az ülésen került kiosztásra: (44/2009. II. 24.) (60/2009. II. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. A Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés kiegészítése
(39/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az önkormányzat javára fennálló behajthatatlan követelések leírása
(31/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 54. II. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(35/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Budapest, VI. ker. Nagymező u. 37-39. szám alatti, 28984/0/A/11 hrsz-ú földszinti, 6 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség térítés mentes társasházi osztatlan közös tulajdonba adása
(36/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. A Nagymező utcai mélygarázs szerződése
(40/2009. II. 16.) és az ülésen kiosztott anyag (55/2009. II. 25.)
Előterjesztők: Hassay Zsófia és Császárné Csóka Ilona képviselők

15. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(28/2009. II. 9.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
- Hassay Zsófia képviselő interpellációja Verók István polgármesterhez a Jókai téri, valamint a Hunyadi téri parkok ügyében
(41/2009. II. 16.)

- Hassay Zsófia képviselő interpellációja Verók István polgármesterhez a Népszabadság 2009. január 21-i számában megjelent hirdetés tárgyában
(42/2009. II. 16.)

Tájékoztató:
A polgármester beszámolója a volt kormányzati tömb zöldterületének fejlesztése érdekében folytatott tárgyalásainak eredményéről
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2009. február 19. 

 

Verók István
polgármester