Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Bizottsága

 


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2009. február 24-én (kedden) 12 óra 30 perckor
tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(37/2009. II. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei:
A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai
TERMA Nonprofit Zrt. 2009. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
Könyvvizsgálói jelentés
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

és az ülésen kiosztásra kerülő anyagok:
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Bizottságok határozat kivonatai

Nyílt ülés:

1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása
(30/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjának és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról megalkotásra kerülő rendeletének véleményezése
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. február 19.

 

Kordásné Matokanovic Lídia sk.
elnök