Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. február 24-én (kedden) 15 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Zárt ülés:

2. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa vezetői megbízásának és közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
(46/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Megbízás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosi feladatainak ellátására
(47/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(37/2009. II. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei:
A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai
TERMA Nonprofit Zrt. 2009. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
Könyvvizsgálói jelentés
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

és az ülésen kiosztásra kerülő anyagok:
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Bizottságok határozat kivonatai

Nyílt ülés:

1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása
(30/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. A támogató szolgáltatás megszűntetése a Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál
(27/2009. II. 9.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Pályázati kiírás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosi állásának betöltésére
(50/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel helyi kábeltévé tárgyában
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Bizottsági előterjesztések

okt1 Pedagógus ösztöndíj pályázat tematikájának meghatározása és meghirdetése
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
összeállítja: dr. Balogh Mihály bizottsági ügyintéző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. február 19.

Üdvözlettel:

 

Balog Gábor sk.
elnök