Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága
 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. február 25-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(37/2009. II. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei:
A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai
TERMA Nonprofit Zrt. 2009. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
Könyvvizsgálói jelentés
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

és az ülésen kiosztásra kerülő anyagok:
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Bizottságok határozat kivonatai

Nyílt ülés:

1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása
(30/2009. II. 11.) és az ülésen kiosztott anyag (58/2009. II. 25.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(33/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

7. A Hunyadi tér és Csarnok építési koncessziós közbeszerzési eljárás lezárása
(45/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(29/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. A Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés kiegészítése
(39/2009. II. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az önkormányzat javára fennálló behajthatatlan követelések leírása
(31/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 54. II. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(35/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Budapest, VI. ker. Nagymező u. 37-39. szám alatti, 28984/0/A/11 hrsz-ú földszinti, 6 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség térítés mentes társasházi osztatlan közös tulajdonba adása
(36/2009. II. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. A Nagymező utcai mélygarázs szerződése
(40/2009. II. 16.) és az ülésen kiosztott anyag (55/2009. II. 25.)
Előterjesztők: Hassay Zsófia és Császárné Csóka Ilona képviselők

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás -

b. Elidegenítés
2b/1. Hunyadi tér 11. fszt. 10. (15/2009.)

c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás -

b. Elidegenítés
3b/1. Andrássy út 79. (16/2009.)
3b/2. Bajnok u. 29., Zichy J. u. 47. (17/2009.)
3b/3. Izabella u. 92. (18/2009.)
3b/4. Paulay Ede u. 8. (19/2009.)
3b/5. Szondi u. 98/A. (20/2009.)
3b/6. Vasvári P. u. 3. (21/2009.)
3b/7. Podmaniczky u. 5. (22/2009.)

c. Elővásárlási jog -

d. Csere
3d/1. Nagymező u. 20. (23/2009.)

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

a. Parkolóhely megváltás -

b. Társasházi kérelmek
4b/1. Hajós u. 41. (14/2009.)
4b/2. Podmaniczky u. 69. (26/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13/2009.)
5a/2. Javaslat a Bp. VI., Hunyadi téri Vásárcsarnok területén lévő helyiségek hasznosítására (24/2009.)
5a/3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 84 db kutyapiszok gyűjtő láda és 130 db zacskó adagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (25/2009.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. február 19.

Üdvözlettel:

 

Pócs Attila s. k.
elnök