Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. január 29-én (csütörtökön) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

2. A Gazdasági Bizottság új tagjának megválasztása
(12/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető

3. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának megválasztása, alapító okiratának módosítása
(14/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető

4. Terézváros Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelő bizottsági tag lemondása, új tag megválasztása
(21/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán SZDSZ frakcióvezető

Nyílt ülés:

1. A Képviselő-testület feloszlatása
(22/2009. I. 22.)
Előterjesztő: Fidesz-KDNP frakció

2. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(10/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4.a. Az aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel
(15/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4.b. Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
(19/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Döntés a Nagymező utcai jogellenes közterület használat ügyében
(8/2009. I. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba frakcióvezető és Markocsány Zoltán frakcióvezető

13. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(16/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. január 22.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök