Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2009. január 29-én (csütörtök) 11 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Bizottsági előterjesztés:
1. A polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő:
Hassay Zsófia elnök

Testületi ülés napirendjei
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Nyílt ülés:

2. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(10/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Állásfoglalás a 2009. évi fővárosi forrásmegosztási rendelet tervezetről
(11/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4.a. Az aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel
(15/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2008. évi működéséről, és a 2009. évi támogatás meghatározása
(7/2009. I.15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Döntés a Nagymező utcai jogellenes közterület használat ügyében
(8/2009. I. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba frakcióvezető és Markocsány Zoltán frakcióvezető

10. Javaslat egyszerű közbeszerzési eljárás kiírására gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(18/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Terézvárosi egységes ingatlan nyilvántartási rendszer létrehozásával kapcsolatos eljárás
(20/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 82 db kutyapiszok gyűjtőláda és 130 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő előzetes kötelezettségvállalás
(6/2009. I. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(16/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Tájékoztató:
Tájékoztatás előirányzat módosításokról
(17/2009. I. 19.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. január 22.

Üdvözlettel: 

 

Hassay Zsófia s. k.
elnök