1. MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. január 29-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND ELŐTT:

Képviselő eskütétele (szóban)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság új tagjának megválasztása
(13/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető

2. A Gazdasági Bizottság új tagjának megválasztása
(12/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető

3. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának megválasztása, alapító okiratának módosítása
(14/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető

4. Terézváros Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelő bizottsági tag lemondása, új tag megválasztása
(21/2009. I. 19.)és az ülésen kiosztott (24/2009. I. 29.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán SZDSZ frakcióvezető

5. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(2/2009. I. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Adósságcsökkentési támogatás ügyben fellebbezés elbírálása
(1/2009. I. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Nyílt ülés:

1. A Képviselő-testület feloszlatása
(22/2009. I. 22.)
Előterjesztő: Fidesz-KDNP frakció

2. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(10/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Állásfoglalás a 2009. évi fővárosi forrásmegosztási rendelet tervezetről
(11/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4.a. Az aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel
(15/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4.b. Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
(19/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2008. évi működéséről, és a 2009. évi támogatás meghatározása
(7/2009. I.15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Javaslat a Bp. VI. kerület Vasvári P. u. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29344/0/A/29 hrsz-ú, pinceszinti műhely-helyiség használatba adására
(3/2009. I. 13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

7. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29266/0/A/4 hrsz-ú, földszinti üzlethelyiség használatba adására
(5/2009. I.13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

8. Javaslat a Bp. VI. kerület Eötvös u. 19. szám alatti társasházban lévő 4. albetét-számú helyiség ismételt bérbeadására és bérleti díjának megállapítására
(4/2009. I. 13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

9. Döntés a Nagymező utcai jogellenes közterület használat ügyében
(8/2009. I. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba frakcióvezető és Markocsány Zoltán frakcióvezető

10. Javaslat egyszerű közbeszerzési eljárás kiírására gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(18/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Terézvárosi egységes ingatlan nyilvántartási rendszer létrehozásával kapcsolatos eljárás
(20/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 82 db kutyapiszok gyűjtőláda és 130 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő előzetes kötelezettségvállalás
(6/2009. I. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(16/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

14. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(9/2009. I. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:

- Tájékoztatás előirányzat módosításokról
(17/2009. I. 19.)

 Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

Budapest, 2009. január 22.

 

Verók István
polgármester