Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. január 28-án (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Nyílt ülés:

6. Javaslat a Bp. VI. kerület Vasvári P. u. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29344/0/A/29 hrsz-ú, pinceszinti műhely-helyiség használatba adására
(3/2009. I. 13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

7. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29266/0/A/4 hrsz-ú, földszinti üzlethelyiség használatba adására
(5/2009. I.13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

8. Javaslat a Bp. VI. kerület Eötvös u. 19. szám alatti társasházban lévő 4. albetét-számú helyiség ismételt bérbeadására és bérleti díjának megállapítására
(4/2009. I. 13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

9. Döntés a Nagymező utcai jogellenes közterület használat ügyében
(8/2009. I. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba frakcióvezető és Markocsány Zoltán frakcióvezető

10. Javaslat egyszerű közbeszerzési eljárás kiírására gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában
(18/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Terézvárosi egységes ingatlan nyilvántartási rendszer létrehozásával kapcsolatos eljárás
(20/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 82 db kutyapiszok gyűjtőláda és 130 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő előzetes kötelezettségvállalás
(6/2009. I. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft alapító okiratának módosítása
(16/2009. I. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
b. Elidegenítés
2b/1. Rózsa u. 111. I. 4. (3/2009.)
2b/2. Szív u. 17. fszt. 2. (4/2009.)
c. Elővásárlási jog
2c/1. Andrássy út 54. A. épület fszt. 4. (5/2009.)
2c/2. Szinyei M. u. 1. (Andrássy út 92-94.) III. 15. (6/2009.)
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás -
b. Elidegenítés
3b/1. Andrássy út 79. (7/2009.)
3b/2. Paulay Ede u. 8. (8/2009.)
3b/3. Szondi u. 98/A. (9/2009.)
c. Elővásárlási jog -
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás
3e/1. Szondi u. 37/C. (12/2009.)
f. Funkcióváltás -
g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -
4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
a. Parkolóhely megváltás -
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Dessewffy u. 13., Paulay E. u. 41. (1/2009.)
5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2/2009.)
5a/2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 84 db kutyapiszok gyűjtő láda és 130 db zacskó adagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (10/2009.)
5a/3. A Hunyadi téri Vásárcsarnok területén, a CBA Ulrich Trade Kft. részére használatba adott helyiségek felújítási költségeinek bérbeszámítása (11/2009.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. január 22.

Üdvözlettel:


Pócs Attila s. k.

elnök