MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. december 18-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)NAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Egészségügyi ellátási szerződés meghosszabbítása

(417/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság tagjának megválasztása

(439/2008. XII. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A Pénzügyi Bizottság új tagjának megválasztása

(430/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezető


4. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Non-profit Kft. felügyelő bizottság új tagjának megválasztása

(431/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezető


5. A Terézváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(432/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezetőNyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(435/2008. XII. 9.) és az ülésen kiosztott (447/2008. XII. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(418/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. Rendeletalkotás a játszótereken történő dohányzás tilalmáról

(424/2008. XII. 8.)

Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő


4. Az önkormányzati gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának módosítása, valamint javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(440/2008. XII. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A felnőtt lakosság orvosi ügyeleti ellátása

(419/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


6. A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítása

(420/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

(437/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(433/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában

(425/2008. XII. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.a. Döntés a KÉ -11718/2008. számú étkeztetés közbeszerzési eljárásban

(426/2008. XII. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.b. Döntés étkeztetés tárgyában a közbeszerzési eljárás kiírásáról

Az ülésen kiosztott (450/2008. XII. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. A 2009. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

(436/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Közterület átnevezésére és emléktáblák elhelyezésére beadott kérelmek elbírálása

(422/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


13. Előterjesztés kerületünk tisztaságának javítására

(438/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Tóth György társasházi tanácsnok


14. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt felügyelő bizottsága jelentésének megtárgyalása

(441/2008. XII. 10.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba képviselő15. Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI. kerület Paulay E. u. 18. szám alatti, 29300/0/A/18 hrsz-ú helyiség elidegenítésre történő kijelölésére

(427/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Budapest, VI. ker. Király u. 24. szám alatt 29280/0/A/25. hrsz-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(421/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Budapest, VI. ker. Andrássy út 24. III. 9/A szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(428/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

(429/2008. XII. 9.) és az ülésen kiosztott (448/2008. XII. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zs. út 37. szám alatti 29146/0/A/14 hrsz-ú helyiség térítésmentes tulajdonba adására

(434/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(423/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények


Tájékoztatók:


- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(442/2008. XII. 11.) és az ülésen kiosztott (449/2008. XII. 18.)


- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az Önkormányzat javára fennálló követelésekről való lemondás

(445/2008. XI. 20.)


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. december 11.


 

Verók István

polgármester