Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2008. december 17-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermébenNAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Zárt ülés:


4. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Non-profit Kft. felügyelő bizottság új tagjának megválasztása

(431/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezető


5. A Terézváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása

(432/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezetőNyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(435/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Az önkormányzati gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának módosítása, valamint javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(440/2008. XII. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

(437/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(433/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában

(425/2008. XII. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.a. Döntés a KÉ -11718/2008. számú étkeztetés közbeszerzési eljárásban

(426/2008. XII. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.b. Döntés étkeztetés tárgyában a közbeszerzési eljárás kiírásáról

(Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt felügyelő bizottsága jelentésének megtárgyalása

(441/2008. XII. 10.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba képviselő


15. Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI. kerület Paulay E. u. 18. szám alatti, 29300/0/A/18 hrsz-ú helyiség elidegenítésre történő kijelölésére

(427/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Budapest, VI. ker. Király u. 24. szám alatt 29280/0/A/25. hrsz-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(421/2008. XII. 1.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Budapest, VI. ker. Andrássy út 24. III. 9/A szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(428/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

(429/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zs. út 37. szám alatti 29146/0/A/14 hrsz-ú helyiség térítésmentes tulajdonba adására

(434/2008. XII. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Tájékoztató a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az Önkormányzat javára fennálló követelésekről való lemondás (445/2008. XI. 20.)Bizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Andrássy út 72., III. em. 8. (181/2008.)

2a/2. Szondi u. 90., I. em. 2. (182/208.)


b. Elidegenítés

2b/1. Vörösmarty u. 63., fszt. 9. (183/2008.)

2b/2. Andrássy út 83-85. I. em. 20. (184/2008.)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Bajcsy-Zsilinszky út 55., II. em. 4. (185/2008.)

2c/2. Bajcsy-Zsilinszky út 55. III. em. 5. (186/2008.)


d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás


b. Elidegenítés

3b/1. Székely B. u. 27. (188/2008.)

3b/2. Szív u. 50. (187/2008.)

3b/3. Szív u. 51. (189/2008.)


c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -


4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Hunyadi tér 7. (179/2008.)

4b/2. Podmaniczky u. 69. (191/2008.)


5. Egyéb

5a1. Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról (180/2008.)

5a/2. Hunyadi téri Vásárcsarnok - CBA Ulrich Trade Kft. (190/2008.)Budapest, 2008. december 11.


Üdvözlettel:

 

Pócs Attila s. k.

elnök