Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2008. november 25-én (kedden) 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Előterjesztés személyi ügyben

(346/2008. XI. 18.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Javaslat alpolgármester megválasztására, illetményének és költségtérítésének megállapítására

(380/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság elnökének és tagjának megválasztása

(389/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Tanácsnok választása

(390/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt vezető tisztségviselőinek megválasztása, alapító okiratának módosítása

(385/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása, alapító okiratának módosítása, és javadalmazási szabályzatának kiegészítése

(384/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának megválasztása, alapító okiratának módosítása

(386/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterNyílt ülés:


1. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(381/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(378/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Rendeletmódosítási javaslat a helyi építési szabályzat (TEKVÉSZ) magasabb szintű jogszabályokhoz történő igazítására

(388/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Rendeletmódosítási javaslat a Terézvárosi Építészeti-műszaki Tervtanács magasabb szintű jogszabályhoz történő igazítására

(387/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. …/2008. ( … ) rendelet a szociális a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

(360/2008. XI. 4.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


6. Javaslat rendeletalkotásra a köztéri műalkotások és emléktáblák önkormányzati finanszírozásának és állításának rendjéről

(364/2008. XI. 10.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(377/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester


8. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára, tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

(395/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának elfogadása (az előterjesztés melléklete az alapító okirat a helyszínen kerül kiosztásra) (a nyílt testületi ülés 10. napirendje)

(382/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítés (a nyílt testületi ülés 11. napirendje)

(383/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az Önkormányzat javára fennálló követelésekről való lemondás (A könyvvizsgálói jelentés a helyszínen kerül kiosztásra.) (a nyílt testületi ülés 17. napirendje)

(396/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. november 20.


Üdvözlettel:

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök