1. MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. november 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
NAPIRENDEK:Nyílt ülés:


1. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(381/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester
Zárt ülés:


1. Előterjesztés személyi ügyben

(346/2008. XI. 18.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester2. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása

(413/2008. XI. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester3. Javaslat alpolgármester megválasztására, illetményének és költségtérítésének megállapítására

(380/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester4. Az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság elnökének és tagjának megválasztása

(389/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester5. Közterületi rendért felelős tanácsnok választása

(390/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester6. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt vezető tisztségviselőinek megválasztása, alapító okiratának módosítása

(385/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester7/a. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása, alapító okiratának módosítása, és javadalmazási szabályzatának kiegészítése

(384/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester7/b. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítés

(383/2008. XI. 20.) és az ülésen kiosztott anyag: (411/2008. XI. 27)

Előterjesztő: Verók István polgármester8. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának megválasztása, alapító okiratának módosítása

(386/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester9. A Környezetvédelmi Bizottság új elnökének megválasztása

(402/2008. XI. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester10. Köztisztasági tanácsnok megválasztása

(407/2008. XI. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterNyílt ülés:


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(378/2008. XI. 20.) és az ülésen kiosztott anyag: (403/2008. XI. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester3. Rendeletmódosítási javaslat a helyi építési szabályzat (TEKVÉSZ) magasabb szintű jogszabályokhoz történő igazítására

(388/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester4. Rendeletmódosítási javaslat a Terézvárosi Építészeti-műszaki Tervtanács magasabb szintű jogszabályhoz történő igazítására

(387/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester5. …/2008. ( … ) rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

(360/2008. XI. 4.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


6. Javaslat rendeletalkotásra a köztéri műalkotások és emléktáblák önkormányzati finanszírozásának és állításának rendjéről

(364/2008. XI. 10.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(377/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester8. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára, tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

(395/2008. XI. 20.)

és az ülésen kiosztott anyagok:

(399/2008. XI. 25.) (404/2008. XI. 26.) (405/2008. XI. 26.) (409/2008. XI. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester9. Javaslat egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában

(397/2008. XI. 20.) és az ülésen kiosztott anyagok: (410/2008. XI. 27.) (415/2008. XI. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester10. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának elfogadása

(382/2008. XI. 20.)

és az ülésen kiosztott mellékletek: (401/2008. XI. 26.) (406/2008. XI. 26.) (408/2008. XI. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évi Ellenőrzési Terve

(362/2008. XI. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester12. Az iskolai körzethatárok meghatározása a 2009/2010-es tanévre

(369/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester13. Javaslat a közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2009/2010. tanévtől

(361/2008. XI. 4.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester14. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona szakmai programjának módosítása

(365/2008. XI. 10.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. Közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

(375/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő16. Kerékpárút tervezés, kivitelezés

(376/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő17. A Budapest, VI. kerület Jókai tér 2. szám alatti társasházban lévő, 1. albetétszámon nyilvántartott tároló hasznosítása tárgyában született 659/2007. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

(326/2008. IX. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester18. A Bp. VI. kerület Aradi u. 29. szám alatti, 28710/0/A/25 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, pinceszinti, 117 m2 alapterületű óvóhely térítésmentes, társasházi osztatlan közös tulajdonba adása

(374/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester19. Bp. VI. kerület Oktogon tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28872/0/A/32 hrsz-ú 45 m2 alapterületű padlástér és a 28872/0/A/33 hrsz-ú 8 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló trafó helyiség térítés mentes társasházi osztatlan közös tulajdonba adása

(367/2008. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester20. Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI. kerület Andrássy út 45. szám alatti 29383/0/A/4 hrsz-ú utcai bejáratú üzlethelyiség elidegenítésre történő kijelölésére

(368/2008. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester21. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 1/A és fszt. 5. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

(370/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester22. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. félemelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(371/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester23. Budapest, VI. kerület Hajós u. 9. I. em. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(373/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester24. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

az ülésen kiosztott anyag: (398/2008. XI. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Részvétel a „kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” című pályázaton (TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM keretében, kódszám: TÁMOP III.1.4./08/1)

az ülésen kiosztott anyag: (414/2008. XI. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester26. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(366/2008. XI. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester27. Tájékoztató a 40/2008. (01. 24.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról

az ülésen kiosztott anyag: (416/2008. XI. 27.)28. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester29. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
Tájékoztató:


- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. I-III. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásáról készült könyvvizsgálói vélemény

(363/2008. XI. 10.)Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. november 20. 

 

Verók István

polgármester