Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2008. november 26-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermébenNAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Zárt ülés:


5. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt vezető tisztségviselőinek megválasztása, alapító okiratának módosítása

(385/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása, alapító okiratának módosítása, és javadalmazási szabályzatának kiegészítése

(384/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának megválasztása, alapító okiratának módosítása

(386/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Tájékoztató a 40/2008. (01. 24.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról

(az ülésen kerül kiosztásra)


Nyílt ülés:


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(378/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Rendeletmódosítási javaslat a helyi építési szabályzat (TEKVÉSZ) magasabb szintű jogszabályokhoz történő igazítására

(388/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Rendeletmódosítási javaslat a Terézvárosi Építészeti-műszaki Tervtanács magasabb szintű jogszabályhoz történő igazítására

(387/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(377/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester8. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára, tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

(395/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Javaslat egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítása tárgyában

(397/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának elfogadása (az előterjesztés melléklete az alapító okirat a helyszínen kerül kiosztásra)

(382/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítés

(383/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

(375/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő


17. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott, az Önkormányzat javára fennálló követelésekről való lemondás (A könyvvizsgálói jelentés a helyszínen kerül kiosztásra.)

(396/2008. XI. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Kerékpárút tervezés, kivitelezés

(376/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő


19. A Budapest, VI. kerület Jókai tér 2. szám alatti társasházban lévő, 1. albetétszámon nyilvántartott tároló hasznosítása tárgyában született 659/2007. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

(326/2008. IX. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. A Bp. VI. kerület Aradi u. 29. szám alatti, 28710/0/A/25 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, pinceszinti, 117 m2 alapterületű óvóhely térítésmentes, társasházi osztatlan közös tulajdonba adása

(374/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Bp. VI. kerület Oktogon tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28872/0/A/32 hrsz-ú 45 m2 alapterületű padlástér és a 28872/0/A/33 hrsz-ú 8 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló trafó helyiség térítés mentes társasházi osztatlan közös tulajdonba adása

(367/2008. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester22. Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI. kerület Andrássy út 45. szám alatti 29383/0/A/4 hrsz-ú utcai bejáratú üzlethelyiség elidegenítésre történő kijelölésére

(368/2008. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester23. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 1/A és fszt. 5. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

(370/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester24. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. félemelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(371/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester25. Budapest, VI. kerület Hajós u. 9. I. em. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(373/2008. XI. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester
Tájékoztató:


- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. I-III. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásáról készült könyvvizsgálói vélemény

(363/2008. XI. 10.)Bizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás


b. Elidegenítés

2b/1. Vörösmarty u. 73. II. em. 24. (170/2008.)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Bajcsy-Zs. Út 17. II. em. 13. (173/2008.)

2c/2. Eötvös u. 11/A. III. em. 3. (169/2008.)

2c/3. Andrássy út 33. I. em. 2. (176/2008.)


d. Csere


e. Tulajdonosi hozzájárulás -3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

3a/1. Csengery u. 76. (177/2008.)


b. Elidegenítés

3b/1. Szív u. 16. 172/2008.)

3b/2. Szondi u. 18. (171/2008.)

3b/3. 5 db üres helyiség árverése (176/200.)

3b/4. Bajcsy-Zs. út 5 (174/2008.)c. Elővásárlási jog -


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás -


f. Funkcióváltás -


g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Hajós u. 13-15., Szív u. 48/A., Weiner l. 4. (164/2008.)

4b/2. Rózsa u. 111., Székely M. u. 8. (165/2008.)

4b/3. Teréz krt. 34. (166/2008.)

4b/4. Podmaniczky u. 69. (167/2008.)
5. Egyéb

5/a1. Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról (168/2008.)


5a/2. Javaslat a Gazdasági Bizottság 263/2007. (06. 20.) sz. határozatának megerősítésére (175/2008.)


5a/3. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat részére 10.600 db karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás lezárása (177/2008.)


5a/4. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2008. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításnak kiépítésével kapcsolatos” közbeszerzési eljárás lezárása (178/2008.)Budapest, 2008. november 20.


Üdvözlettel:

 

Pócs Attila s. k.

elnök