1. MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2008. október 30-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)


NAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Előterjesztés személyi ügyben

(346/2008. X. 18.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármesterNyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(338/2008. X. 16.) és az ülésen kiosztott (359/2008. X. 30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2/a. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetőjének B-31-22214 számú törvényességi észrevétele

(339/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2/b. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására

(351/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Javaslat rendeletalkotásra a köztéri műalkotások és emléktáblák önkormányzati finanszírozásának és állításának rendjéről

(266/2008. VIII. 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(353/2008. X. 22.) és az ülésen kiosztott (358/2008. X. 28.)

Előterjesztő: Márton Zoltán képviselő


5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendelet módosítására

(348/2008. X. 21.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


6. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendelet módosítására

(349/2008. X. 21.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


7. Döntés étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata intézményei vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárásban

(356/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. A 248/2006. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Bp. VI., Liszt Ferenc tér 11. szám alatti, 29411/0/A/29 és 29411/0/A/30 hrsz.-ú tetőtéri ingatlanok tekintetében

(352/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Előterjesztés az „alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására”

(350/2008. X. 21.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

(337/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Javaslat Terézváros társasházi adatbázis létrehozására

(345/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Tóth György képviselő


12. Javaslat a Bp. II. kerület Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(354/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Javaslat a Bp. VI. kerület Lovag u. 9. szám alatti 28979 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(355/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Budapest Nyugati pályaudvar (Podmaniczky utca felőli terület) környékének rehabilitációja

(342/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Tóth György képviselő


15. A Podmaniczky utca zajvédelme

(329/2008. IX. 26.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


16. Terézváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások közüzemi díjfizetése

(335/2008. X. 6.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


17. Javaslat szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére Terézváros területén, társasházi gyűjtőedények kihelyezésével

(336/2008. X. 6.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


18. Javaslat a Budapest, VI. kerület Vasvári Pál u. 11. szám alatti társasházban lévő, 18. albetétszámú helyiség a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tőketartalékába helyezésére

(328/2008. IX. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 20. III. emelet 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(325/2008. IX. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(333/2008. IX. 29.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 1/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(334/2008. IX. 29.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) I. em. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(331/2008. IX. 29.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Budapest, VI. kerület Benczúr u. 48. I. emelet 2. és az alagsor 1. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

(344/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(330/2008. IX. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Interpellációk, kérdések, képviselői közleményekKérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.Budapest, 2008. október 22. 

 

Verók István

polgármester