Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Környezetvédelmi Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2008. október 28-án (kedden) 12 óra 30 perckor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)
Nyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(338/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2/b. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására

(351/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(353/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Márton Zoltán képviselő


8. A 248/2006. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Bp. VI., Liszt Ferenc tér 11. szám alatti, 29411/0/A/29 és 29411/0/A/30 hrsz.-ú tetőtéri ingatlanok tekintetében

(352/2008. X. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Budapest Nyugati pályaudvar (Podmaniczky utca felőli terület) környékének rehabilitációja

(342/2008. X. 16.)

Előterjesztő: Tóth György képviselő


15. A Podmaniczky utca zajvédelme

(329/2008. IX. 26.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


17. Javaslat szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére Terézváros területén, társasházi gyűjtőedények kihelyezésével

(336/2008. X. 6.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


Egyebek


Budapest, 2008. október 22.

 

Gyenge Zsolt sk.

elnök