Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 


MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2008. szeptember 18-án (csütörtök) 12 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:NAPIRENDEK:


Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Nyílt ülés:


1. A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet szerinti fenntartói döntés

(312/2008. 09. 11.)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(280/2008. 08. 18.) az ülésen kiosztásra került (320/2008.09.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(305/2008. 09.09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Adókivetés módjának megválasztása 2009-re és ingatlan értékövezetek megállapítása 2009-2010-re

(269/2008. 08. 07.) az ülésen kiosztásra került (315/2008.09.15.) és (317/2008.09.18.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


6. Határozati javaslat az Eötvös u. 10. szám alatti, több szintes, közösségi- és kulturális színtér célú épületre kötött vállalkozási szerződés pontosítására

(309/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A Tóth Aladár Zeneiskola átköltözéséhez szükséges fedezet biztosítása és az intézmény átköltözésének időpont módosítása

(304/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

(284/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. A Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

(285/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Az ÁROP-3.A.1. jelű „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” című pályázat dokumentációja

az ülésen kiosztásra került (319/2008.09.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Koestler-szobor

(267/2008. 08. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


Tájékoztató:


(311/2008. 09. 11.)Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. szeptember 11.

 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök