MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2008. szeptember 18-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

(Az ülés az SZMSZ 9. § (2) c) pontja alapján került összehívásra.)Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)NAPIRENDEK:

Zárt ülés:


1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, valamint „Terézváros Mestere” kitüntetés adományozására

(306/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Fromm Pál Emlékérem adományozása

(294/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

(295/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(307/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


Nyílt ülés:


1. A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet szerinti fenntartói döntés

(312/2008. 09. 11.) az ülésen kiosztásra került (320/2008.09.18.)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(280/2008. 08. 18.) az ülésen kiosztásra került (321/2008.09.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(305/2008. 09.09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(277/2008. 08. 14.) az ülésen kiosztásra került (324/2008.09.18.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


5. Adókivetés módjának megválasztása 2009-re és ingatlan értékövezetek megállapítása 2009-2010-re

(269/2008. 08. 07.) az ülésen kiosztásra került (315/2008.09.15.) és (317/2008.09.18.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


6. Határozati javaslat az Eötvös u. 10. szám alatti, több szintes, közösségi- és kulturális színtér célú épületre kötött vállalkozási szerződés pontosítására

(309/2008. 09. 08.) az ülésen kiosztásra került (323/2008.09.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A Tóth Aladár Zeneiskola átköltözéséhez szükséges fedezet biztosítása és az intézmény átköltözésének időpont módosítása

(304/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. A 231/2008. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

az ülésen kiosztásra került (313/2008.09.11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. VII. Kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása

(268/2008. 08. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. A Terézvárosi Gondozószolgálat szakmai programjának módosítása

(296/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

(284/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. A Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

(285/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Tulajdonosi hozzájárulás megadása

(286/2008. 08. 18.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő, Deák Imre képviselő


14. Az ÁROP-3.A.1. jelű „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” című pályázat dokumentációja

az ülésen kiosztásra került (319/2008.09.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Koestler-szobor

(267/2008. 08. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


16. A Budapest, VI. ker. Teréz krt. 24. szám alatti, 28882/0/A/29 hrsz.-ú, földszinti, melléklépcsőházból nyíló, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes közös tulajdonába adása az önálló albetétben történő meghagyásával

(276/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. A Budapest, VI. ker. Kmetty u. 22. szám alatti, 28399/0/A/1 hrsz.-ú pinceszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség valamennyi tulajdonostárs részére történő térítésmentes közös tulajdonába adása az önálló albetétben történő meghagyásával

(274/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Javaslat a Bp. VI. ker. Paulay E. u. 18. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29300/0/A/20 hrsz.-ú, földszinti, udvari bejáratú üzlethelyiség használatba adására

(273/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. I. emelet 21. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(272/2008. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. fszt. 4. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(271/2008. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Javaslat 3 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(275/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Bp. VI. kerület Andrássy út 45. I. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(297/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Javaslat a Bp. VI. kerület Révay köz 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú 29220/0/A/4 hrsz-ú félemeleti, üres nem lakás céljára szolgáló irodahelyiség árverés útján történő értékesítésére

(279/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Bp. VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei-Merse Pál u. 1.) I. em. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(278/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Szerződéstől való elállás a Bp. VI. kerület Anker köz 1-3. és Anker köz 2-4. ügyében

az ülésen kiosztásra került (314/2008.09.11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI. kerület, Aradi u. 16. szám alatti, 28811/0/A/5, valamint a Bp. VI. kerület, Mozsár u. 12. szám alatti, 29053/0/A/1 hrsz-ú üzlethelyiségek elidegenítésre történő kijelölésére

(301/2008. 09. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. A Budapest VI. kerület, Teréz krt. 40 szám alatti 28891/0/A/12 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, félemeleti 8 m2 alapterületű tároló helyiség társasházi osztatlan közös tulajdonba adása, térítésmentesen

(300/2008. 09. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. A 248/2006. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Bp. VI. kerület, Liszt Ferenc tér 11. szám alatti, 29411/0/A/29 és 29411/0/A/30 hrsz-ú tetőtéri ingatlanokban napkollektoros rendszer kialakításához meghatározott határidő tekintetében

(298/2008. 09. 01.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


29. Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zs. út 7. szám alatti 29265/0/A/24. hrsz-ú nem lakás célú helyiség elidegenítése

(322/2008. 09. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


30. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(308/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


31. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


32. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

az ülésen kiosztásra került (316/2008.09.15.)
Tájékoztató:


(311/2008. 09. 11.)


- A Lakás- és helyiséggazdálkodási osztály feladataival összefüggő átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2008. április 1 - augusztus 31. közötti időszakban

(303/2008. 09. 08.)


 Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. szeptember 11. 

Verók István

polgármester