Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Környezetvédelmi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2008. szeptember 16-án (kedden) 12 óra 30 perckor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)Nyílt ülés:


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(280/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(305/2008. 09.09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

(284/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. A Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

(285/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. A 248/2006. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Bp. VI. kerület, Liszt Ferenc tér 11. szám alatti, 29411/0/A/29 és 29411/0/A/30 hrsz-ú tetőtéri ingatlanokban napkollektoros rendszer kialakításához meghatározott határidő tekintetében

(298/2008. 09. 01.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Bizottsági előterjesztése/1. Európai Autómentes Nap rendezvény költsége


Egyebek


Budapest, 2008. szeptember 11.

 

Gyenge Zsolt sk.

elnök