Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését

2008. szeptember 16-án (kedden) 14 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Zárt ülés:


1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, valamint „Terézváros Mestere” kitüntetés adományozására

(306/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Fromm Pál Emlékérem adományozása

(294/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

(295/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(307/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


Nyílt ülés:


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(280/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(305/2008. 09.09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A Tóth Aladár Zeneiskola átköltözéséhez szükséges fedezet biztosítása és az intézmény átköltözésének időpont módosítása

(304/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. A 231/2008. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

Az ülésen kiosztásra került (313/2008.09.11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. VII. Kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása

(268/2008. 08. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. A Terézvárosi Gondozószolgálat szakmai programjának módosítása

(296/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. Koestler-szobor

(267/2008. 08. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármesterBizottsági előterjesztések


okt1 Terézvárosi tanulmányi ösztöndíj odaítélése (ZÁRT ÜLÉS)

előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


okt2 Terézvárosi felsőoktatási ösztöndíj odaítélése (ZÁRT ÜLÉS)

előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


szoc1 Terézvárosi Gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Házirendjének módosítása

előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállítja: dr. Balogh Mihály biz. üi
Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. szeptember 11.


Üdvözlettel:


 

Balog Gábor sk.

elnök