Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését


2008. szeptember 17-én (szerdán) 15 órai kezdettel tartja


a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermébenNAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(280/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(305/2008. 09.09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(277/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


5. Adókivetés módjának megválasztása 2009-re és ingatlan értékövezetek megállapítása 2009-2010-re

(269/2008. 08. 07.) és az ülésen kiosztott (315/2008.09.15.) és (317/2008.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


6. Határozati javaslat az Eötvös u. 10. szám alatti, több szintes, közösségi- és kulturális színtér célú épületre kötött vállalkozási szerződés pontosítására

(309/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A Tóth Aladár Zeneiskola átköltözéséhez szükséges fedezet biztosítása és az intézmény átköltözésének időpont módosítása

(304/2008. 09. 08.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

(284/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. A Hunyadi tér és Csarnok építési koncesszió közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

(285/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Tulajdonosi hozzájárulás megadása

(286/2008. 08. 18.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő, Deák Imre képviselő


14. Az ÁROP-3.A.1. jelű „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” című pályázat dokumentációja

(Az előterjesztést nem vették napirendre)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. A Budapest, VI. ker. Teréz krt. 24. szám alatti, 28882/0/A/29 hrsz.-ú, földszinti, melléklépcsőházból nyíló, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes közös tulajdonába adása az önálló albetétben történő meghagyásával

(276/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. A Budapest, VI. ker. Kmetty u. 22. szám alatti, 28399/0/A/1 hrsz.-ú pinceszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség valamennyi tulajdonostárs részére történő térítésmentes közös tulajdonába adása az önálló albetétben történő meghagyásával

(274/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Javaslat a Bp. VI. ker. Paulay E. u. 18. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29300/0/A/20 hrsz.-ú, földszinti, udvari bejáratú üzlethelyiség használatba adására

(273/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. I. emelet 21. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(272/2008. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. fszt. 4. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(271/2008. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Javaslat 3 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(275/2008. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Bp. VI. kerület Andrássy út 45. I. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(297/2008. 08. 28.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Javaslat a Bp. VI. kerület Révay köz 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú 29220/0/A/4 hrsz-ú félemeleti, üres nem lakás céljára szolgáló irodahelyiség árverés útján történő értékesítésére

(279/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Bp. VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei-Merse Pál u. 1.) I. em. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(278/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Javaslat a Terézváros Önkormányzat és a Tempo Kulturális Vagyonhasznosító Kht. között létrejött megállapodástól való elállásra (Szerződéstől való elállás a Bp. VI. kerület Anker köz 1-3. és Anker köz 2-4. ügyében)

Az ülésen kiosztott (314/2008.09.11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI. kerület, Aradi u. 16. szám alatti, 28811/0/A/5, valamint a Bp. VI. kerület, Mozsár u. 12. szám alatti, 29053/0/A/1 hrsz-ú üzlethelyiségek elidegenítésre történő kijelölésére

(301/2008. 09. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. A Budapest VI. kerület, Teréz krt. 40 szám alatti 28891/0/A/12 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, félemeleti 8 m2 alapterületű tároló helyiség társasházi osztatlan közös tulajdonba adása, térítésmentesen

(300/2008. 09. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. A 248/2006. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Bp. VI. kerület, Liszt Ferenc tér 11. szám alatti, 29411/0/A/29 és 29411/0/A/30 hrsz-ú tetőtéri ingatlanokban napkollektoros rendszer kialakításához meghatározott határidő tekintetében

(298/2008. 09. 01.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterBizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Bp. VI. ker., Vörösmarty u. 46., fszt. 1. (113/2008.)

2a/2. Bp. VI. ker., Podmaniczky u. 63., I. em. 12. (128/2008.)b. Elidegenítés

2b/1. Bp. VI. ker., Bajza u. 47/A. Fszt. 3. (114/2008.)

2b/2. Bp. VI. ker., Csengery u. 78. fszt. 2. (129/2008.)

2b/3. Bp. VI. ker., Teréz krt. 2-4., II. em. 4. (130/2008.)

2b/4. Bp. VI. ker., Zichy J. u. 31. fszt. 1. (131/2008.)c. Elővásárlási jog

2c/1. Bp. VI. ker., Andrássy út 7., I. em. 3. (115/2008.)

2c/2. Bp. VI. ker., Andrássy út 45. fszt. 1. (116/2008.)

2c/3. Bp. VI. ker., Andrássy út 57. fszt. 4. (117/2008.)

2c/4. Bp. VI. ker., Király u. 44. I. em. 14. (118/2008.)

2c/5. Bp. VI. ker., Bajcsy-Zs. Út 17., I. em. 1. (132/2008.)

2c/6. Bp. VI. ker., Király u. 24., III. em. 15/a. (133/2008.)

2c/7. Bp. VI. ker., Nagymező u. 8., IV. em. 11. (134/2008.)d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

3a/1. Bp. VI. ker., Bajcsy-Zs. út 7. (119/2008.)b. Elidegenítés

3b/1. Bp. VI., Teréz krt. 35. (121/2008.)

3b/2. Bp. VI. ker., Csengery u. 33. (122/2008.)

3b/3. Bp. VI. ker., Zichy J. u. 38. (120/2008.)

3b/4. Bp. VI. ker., Szondi u. 19. (135/2008.)

3b/5. Javaslat 77 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (136/2008.)


c. Elővásárlási jog -


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás

3e/1. Bp. VI. ker., Szondi u. 88. (123/2008.)


f. Funkcióváltás -


g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Bp. VI. ker. Eötvös u. 32. (124/2008.)

4b/2. Bp. VI. ker. Nagymező u. 19. (125/2008.)

4b/3. Bp. VI. ker. Rippl-R. u. 25. (126/2008.)5. Egyéb

5a/1. Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról (127/2008.)


5a/2. Európai Autómentes Nap rendezvény költsége (137/2008.)


5a/3. "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat részére 10.600 db karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (139/2008.)


5a/4. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2008. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításnak kiépítésével kapcsolatos” közbeszerzési eljárás megindítása (138/2008.)


Budapest, 2008. szeptember 10.


Üdvözlettel:

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök