1. MEGHÍVÓBudapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2008. szeptember 4-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére


Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a 2008. június 19-i berekesztett képviselő-testületi ülés előterjesztéseit hozzák magukkal, vagy töltsék le a www.terezvaros.hu honlapról!Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)NAPIRENDEK:


Nyílt ülés:


1. Javaslat a 199/2007. (IV. 19.), a 603/2007. (XI. 22.) és a 235/2008. (VI. 19.) kt határozatok visszavonására

(Az ülésen kerül kiosztásra került 293/2008.08.28.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A zöldterület növelése Terézvárosban

(A június 19-i kt ülésen 37 napirend: 224/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


3. Társasházi közgyűléseken való képviselet

(A június 19-i kt ülésen 38. napirend: 225/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


4. A Képviselő-testület 609/2007. (XI. 22.) számú határozatának módosítása

(A június 19-i kt ülésen 39. napirend: 204/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A 40/2008. (I. 24.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(A június 19-i kt ülésen 40. napirend: 236/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba képviselőA fentieken túlmenően a következő napirendet javaslom felvenni:


6. Időpont módosítás a 1067 Bp. VI. kerület Eötvös u. 10. alatt található Közösségi- kulturális szintér kivitelezésének befejező időpontja kapcsán

(283/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala a Bp. VI. ker. Eötvös u. 10. alatti ingatlan beruházásának ügyében

(282/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Javaslat 6 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(A június 19-i kt ülésen 24. napirend: 206/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételére kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(281/2008. 08. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. Javaslat a Bp. VI. kerület, Lovag u. 9. szám alatti, 28979 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(A június 19-i kt ülésen 34. napirend: 229/2008. 06. 11. Az előterjesztéshez új melléklet kerül kiküldésre: 292/2008. 08.28.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. A Bp. VI. kerület, Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés

(A június 19-i kt ülésen 32. napirend: 232/2008. 06. 12., 260/2008. 06. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. A MÜÁRT-Press Kft Önkormányzattal szemben fennálló követelésének engedményezése

(A június 19-i kt ülésen 18. napirend: 238/2008 06. 12.,253/2008. 06. 18., 262/2008. 06. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. A Bp. VI. kerület, Eötvös u. 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28835/0/A/26 hrsz-ú pince szinti műhely helyiség térítés mentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával

(A június 19-i kt ülésen 30. napirend: 209/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény átköltözése

(291/2008. 08. 21.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény pedagógiai programjának elfogadása

(290/2008. 08. 21.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


16. Lezáró döntés meghozatala a „Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeken a gépjárművekre történő kerékbilincs fel- és leszerelése” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban (helyszínen kerül kiosztásra)

(Az ülésen kiosztásra került 302/2008.09.04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármesterZárt ülés:


1. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(265/2008. 08. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása

(264/2008. 08. 04., 287/2008. 08. 21., 288/2008. 08. 21.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(289/2008. 08. 21.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármesterNyílt ülés:


17. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(Új anyag készült 270/2008. 08. 07. iktatószámon, mely a június 19-i ülésre kiküldött előterjesztést is magában foglalja.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Interpellációk, kérdések, képviselői közleményekKérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.Budapest, 2008. augusztus 28.


 

 

 

Verók István

polgármester