Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2008. június 17-én (kedden) 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:
NAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

(a zárt testületi ülés 3. napirendje az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármesterNyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(212/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(219/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. A Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása

(223/2008. 06. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról és diákjóléti támogatásokról szóló 15/2005. (V. 23.) rendelet módosítása

(213/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


5. Döntés az ÁROP-3.A.1. „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázaton történő részvételről

(a nyílt testületi ülés 6. napirendje az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Bp. Főváros VI. kerület Önkormányzatának intézményei vonatkozásában (231/2008. 06. 12.)

(a testületi ülés 10. napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7.a A Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium megszüntetése (216/2008. 06. 04.)

(a testületi ülés 12.a napirendje)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7.b A Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium igazgatója vezetői megbízásának visszavonása (zárt) (217/2008. 06. 04.)

(a testületi ülés 12.b napirendje)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7.c A Szinyei Merse Pál Gimnázium átszervezése (218/2008. 06. 04.)

(a testületi ülés 12.c napirendje)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása (200/2008. 06. 04.)

(a testületi ülés 13. napirendje)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. Döntés a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának csökkentéséről

(240/2008. 06. 12.)

(a testületi ülés 15. napirendje)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


10.a A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(a nyílt testületi ülés 16.a napirendje az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.b Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt stratégiai, szervezeti és üzleti koncepciójának jóváhagyására és 2008. évi üzleti tervének elfogadására

(a nyílt testületi ülés 16.b napirendje az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11.a A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának módosítása (234/2008. 06. 12.)

(a testületi ülés 17.a napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11.b. A Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása (233/2008. 06. 12.)

(a testületi ülés 17.b napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Bp. VI. kerület, Andrássy út 47. sz. alatti ingatlanra megkötött adásvételi szerződés módosítása (202/2008. 06. 04.)

(a testületi ülés 21. napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. A Bp. VI. kerület, Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés (232/2008. 06. 12.)

(a testületi ülés 32. napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Javaslat a Munkácsy-Podmaniczky utcai épülettömb értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés módosítására (221/2008. 06. 05.)

(a testületi ülés 33. napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Társasházi közgyűléseken való képviselet (225/2008. 06. 10.)

(a testületi ülés 38. napirendje)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


16. A 40/2008. (I. 24.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (236/2008. 06. 12.)

(a testületi ülés 40. napirendje)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba képviselő


EgyebekA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. június 12.
Üdvözlettel:


 

Hatvani Csaba sk

elnök