1. MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2008. június 19-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyteremNAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Javaslat Pro-Urbe Budapest és Budapestért díjak adományozására

(220/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Javaslat az oktatási intézményvezetők kinevezésére

(215/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

az ülésen kiosztott anyag (245/2008.06.17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának változása, a Tanács újraalakítása

az ülésen kiosztott anyag (257/2008.06.19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának változása, a Tanács újraalakítása

az ülésen kiosztott anyag (258/2008.06.19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester
Nyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(212/2008. 06. 04.) és az ülésen kiosztott anyagok:

(251/2008.06.18.); (252/2008.06.18.); (256/2008.06.19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(219/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. A Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása

(223/2008. 06. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Az önkormányzat által biztosított diákösztöndíjakról és diákjóléti támogatásokról szóló 15/2005. (V. 23.) rendelet módosítása

(213/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


5.a Bp. VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kiegészítése

(196/2008. 06. 02.) (IVS hatályos)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5.b A Hunyadi tér előzetes akcióterületi tervének módosítása

az ülésen kiosztott anyag (243/2008.06.17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Döntés az ÁROP-3.A.1. „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázaton történő részvételről

az ülésen kiosztott anyag (250/2008.06.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Baba-mama börze

(226/2008. 06. 10.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány közötti együttműködési megállapodás kötésére

(228/2008. 06. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

(230/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Bp. Főváros VI. kerület Önkormányzatának intézményei vonatkozásában

(231/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Döntés a „Benczúr Park” játszótér építési és a Jókai tér zöldfelületének felújítási munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

az ülésen kiosztott anyag (249/2008.06.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12.a A Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium megszüntetése

(216/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12.b A Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium igazgatója vezetői megbízásának visszavonása (zárt)

(217/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12.c A Szinyei Merse Pál Gimnázium átszervezése

(218/2008. 06. 04.) az ülésen kiosztott anyag (259/2008.06.19.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12.d A Szinyei Merse Pál Gimnázium pedagógiai programja

az ülésen kiosztott anyag (241/2008.06.16.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


13. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

(200/2008. 06. 04.) az ülésen kiosztott anyag (246/2008.06.18.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a 2008/2009. tanévtől

(214/2008. 06. 04.))

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14.b. A 457/2007. (IX.27.) számú testületi határozat megerősítése

az ülésen kiosztott anyag: (255/2008.06.18.)


15. Döntés a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám csökkentéséről

(240/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


16.a A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(az ülésen kiosztott anyag (244/2008.06.17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16.b Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt stratégiai, szervezeti és üzleti koncepciójának jóváhagyására és 2008. évi üzleti tervének elfogadására

az ülésen kiosztott anyag (242/2008.06.17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.a A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának módosítása

(234/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.b. A Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

(233/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A MÜÁRT Press Kft Önkormányzattal szemben fennálló követelésének engedményezése

(238/2008. 06. 12.) az ülésen kiosztott anyag (262/2008.06.19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Bp. VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) III. em. 11. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(198/2008. 06. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Javaslat a Bp. VI. kerület Szív u. 16. szám alatti társasházban lévő 51. albetét számú helyiség Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt tőketartalékába helyezésére

(197/2008. 06. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Bp. VI. kerület, Andrássy út 47. sz. alatti ingatlanra megkötött adásvételi szerződés módosítása

(202/2008. 06. 04.) az ülésen kiosztott anyag (254/2008.06.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Bp. VI., Vörösmarty u. 45. fszt. 2. (hrsz: 28708/0/A/4) szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adása

(203/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Javaslat Bp. VI. kerület, Rózsa u. 76. szám alatti társasházban lévő 2. albetét számú helyiség térítésmentes tulajdonba adására

(205/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Javaslat 6 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(206/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Javaslat a Kyra International Kft által bérelt Bp. VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 39. szám alatti 29145/0/A/30 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

(207/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(208/2004. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. Bp. VI. kerület, Andrássy út 98. fszt. 2/A szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(227/2008. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. Bp. VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, a tervrajzon AAL-25. számmal jelölt „A” lépcsőház II. em. 5. (hrsz: 28717/0/A/32), a tervrajzon AAL-43. számmal jelölt „A” lépcsőház IV. 3. (hrsz: 28717/0/A/35), a tervrajzon ABL-12. számmal jelölt „B” lépcsőház I. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/44), a tervrajzon ABL-52 számmal jelölt „B” lépcsőház V. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/52), a tervrajzon ABL-62. számmal jelölt „B” lépcsőház IV. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/54) alatti lakásingatlanokkal, a – 3. szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P-03-29 számú gépkocsi beállóhely 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 2. szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P25 számú gépkocsi beállóhely 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 2. szinten lévő 10. szám alatt található, a tervrajzon ABP-02-02 számú, 28717/0/A/10 hrsz-ú, a – 3. szinten lévő 5. szám alatt található, a tervrajzon ABP-03-04 számú, 28717/0/A/5 hrsz-ú, a – 2. szinten lévő 9. szám alatt található, a tervrajzon ABP-02-01 számú 28717/0/A/9 hrsz-ú tárolókkal kapcsolatos elővásárlási jog

(211/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


29. Bp. VI. kerület, Rózsa u. 76. I. em. 16. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(210/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


30. A Bp. VI. kerület, Eötvös u. 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28835/0/A/26 hrsz-ú pince szinti műhely helyiség térítés mentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával

(209/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


31. A Bp. VI. kerület Eötvös u. 6/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú 29430/0/A/1 hrsz-ú pinceszinti raktár helyiség térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával

(201/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


32. A Bp. VI. kerület, Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés

(232/2008. 06. 12.) az ülésen kiosztott anyag (260/2008.06.19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


33. Javaslat a Munkácsy-Podmaniczky utcai épülettömb értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés módosítására

(221/2008. 06. 05.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


34. Javaslat a Bp. VI. kerület, Lovag u. 9. szám alatti, 28979 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(229/2008. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


35. Döntés az Eötvös u. 10. beruházás ügyében

(237/2008. 06. 12.) az ülésen kiosztott anyag (261/2008.06.19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


36. Döntés fejlesztési célú hitel ügyében

az ülésen kiosztott anyag (248/2008.06.18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


37. A zöldterület növelése Terézvárosban

(224/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


38. Társasházi közgyűléseken való képviselet

(225/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


39. A Képviselő-testület 609/2007. (XI. 22.) számú határozatának módosítása

(204/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


40. A 40/2008. (I. 24.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(236/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba képviselő


41. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(222/2008. 06. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


42. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


43. Interpellációk, kérdések, képviselői közleményekTájékoztatók:


- Tóth György társasházi tanácsnok tájékoztatója munkájáról

(199/2008. 06. 24.)


- dr. Szentpétery Lászlóné oktatásügyi és környezeti nevelési tanácsnok beszámolója

(235/2008. 06. 12.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2008. I. negyedévi gyorsjelentése, és FEB jegyzőkönyv


az ülésen kiosztott anyag (247/2008.06.18.)Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. június 12.

 

 

 

Verók István

polgármester