Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Környezetvédelmi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2008. június 17-én (kedden) 12 óra 30 perckor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)Nyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(212/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása

(223/2008. 06. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5.a Bp. VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kiegészítése

(196/2008. 06. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5.b A Hunyadi tér előzetes akcióterületi tervének módosítása

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Döntés a „Benczúr Park” játszótér építési és a Jókai tér zöldfelületének felújítási munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16.a A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16.b Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt stratégiai, szervezeti és üzleti koncepciójának jóváhagyására és 2008. évi üzleti tervének elfogadására

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


37. A zöldterület növelése Terézvárosban

(224/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


Bizottsági előterjesztések


e1 Javaslat a „Környezettudatos magatartásra nevelés” című pályázat díjazására

előterjesztő: dr. Szentpétery Lászlóné oktatásügyi és környezeti nevelési tanácsnok


Egyebek


Budapest, 2008. június 12.

 

 

 

Gyenge Zsolt sk.

elnök