Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2008. június 18-án (szerdán) 17 órakor

tartja a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermébenNAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések


Nyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(212/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5.a Bp. VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kiegészítése

(196/2008. 06. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

5.b A Hunyadi tér előzetes akcióterületi tervének módosítása

az ülésen kiosztott anyag: (243/2008. 06. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Döntés az ÁROP-3.A.1. „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázaton történő részvételről

az ülésen kiosztott anyag: (250/2008. 06. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány közötti együttműködési megállapodás kötésére

(228/2008. 06. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

(230/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában a Bp. Főváros VI. kerület Önkormányzatának intézményei vonatkozásában

(231/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Döntés a „Benczúr Park” játszótér építési és a Jókai tér zöldfelületének felújítási munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

az ülésen kiosztott anyag: (249/2008. 06. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16.a A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

az ülésen kiosztott anyag: (244/2008. 06. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16.b Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt stratégiai, szervezeti és üzleti koncepciójának jóváhagyására és 2008. évi üzleti tervének elfogadására

az ülésen kiosztott anyag: (242/2008. 06. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.a A TERMA Nonprofit Közhasznú Zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának módosítása

(234/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.b. A Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

(233/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A MÜÁRT Press Kft Önkormányzattal szemben fennálló követelésének engedményezése

(238/2008. 06. 12.) és az ülésen kiosztott anyag

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Bp. VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) III. em. 11. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(198/2008. 06. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Javaslat a Bp. VI. kerület Szív u. 16. szám alatti társasházban lévő 51. albetét számú helyiség Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt tőketartalékába helyezésére

(197/2008. 06. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Bp. VI. kerület, Andrássy út 47. sz. alatti ingatlanra megkötött adásvételi szerződés módosítása

(202/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Bp. VI., Vörösmarty u. 45. fszt. 2. (hrsz: 28708/0/A/4) szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adása

(203/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Javaslat Bp. VI. kerület, Rózsa u. 76. szám alatti társasházban lévő 2. albetét számú helyiség térítésmentes tulajdonba adására

(205/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Javaslat 6 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(206/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Javaslat a Kyra International Kft által bérelt Bp. VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 39. szám alatti 29145/0/A/30 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

(207/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(208/2004. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. Bp. VI. kerület, Andrássy út 98. fszt. 2/A szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(227/2008. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. Bp. VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, a tervrajzon AAL-25. számmal jelölt „A” lépcsőház II. em. 5. (hrsz: 28717/0/A/32), a tervrajzon AAL-43. számmal jelölt „A” lépcsőház IV. 3. (hrsz: 28717/0/A/35), a tervrajzon ABL-12. számmal jelölt „B” lépcsőház I. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/44), a tervrajzon ABL-52 számmal jelölt „B” lépcsőház V. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/52), a tervrajzon ABL-62. számmal jelölt „B” lépcsőház IV. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/54) alatti lakásingatlanokkal, a – 3. szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P-03-29 számú gépkocsi beállóhely 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 2. szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P25 számú gépkocsi beállóhely 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 2. szinten lévő 10. szám alatt található, a tervrajzon ABP-02-02 számú, 28717/0/A/10 hrsz-ú, a – 3. szinten lévő 5. szám alatt található, a tervrajzon ABP-03-04 számú, 28717/0/A/5 hrsz-ú, a – 2. szinten lévő 9. szám alatt található, a tervrajzon ABP-02-01 számú 28717/0/A/9 hrsz-ú tárolókkal kapcsolatos elővásárlási jog

(211/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


29. Bp. VI. kerület, Rózsa u. 76. I. em. 16. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(210/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


30. A Bp. VI. kerület, Eötvös u. 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28835/0/A/26 hrsz-ú pince szinti műhely helyiség térítés mentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával

(209/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


31. A Bp. VI. kerület Eötvös u. 6/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú 29430/0/A/1 hrsz-ú pinceszinti raktár helyiség térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával

(201/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


32. A Bp. VI. kerület, Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés

(232/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


33. Javaslat a Munkácsy-Podmaniczky utcai épülettömb értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés módosítására

(221/2008. 06. 05.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


34. Javaslat a Bp. VI. kerület, Lovag u. 9. szám alatti, 28979 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(229/2008. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


35. Döntés az Eötvös u. 10. beruházás ügyében

(237/2008. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


36. Döntés fejlesztési célú hitel ügyében

az ülésen kiosztott anyag: (248/2008. 06. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


37. A zöldterület növelése Terézvárosban

(224/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


38. Társasházi közgyűléseken való képviselet

(225/2008. 06. 10.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


39. A Képviselő-testület 609/2007. (XI. 22.) számú határozatának módosítása

(204/2008. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

Bizottsági előterjesztések2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Podmaniczky u. 11. fszt. 5. (81/2008.)b. Elidegenítés

2b/1. Eötvös u. 41/B fszt. 3. (82/2008.)


2b/2. Podmaniczky u. 77. I. em. 1. (83/2008.)c. Elővásárlási jog

2c/1. Király u. 24. III. em. 16. (84/2008.)


2c/2. Andrássy út 4. III. em. 10/a. (85/2008.)


2c/3. Andrássy út 54., A épület fszt. 5. (86/2008.)d. Csere

2d/1. Izabella u. 74. fszt. 8. (87/2008.)e. Tulajdonosi hozzájárulás -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

3a/1. Aradi u. 62. (88/2008.)b. Elidegenítés

3b/1. Andrássy út 43. (89/2008.)


3b/2. Nagymező u. 64., Rózsa u. 62. (90/2008.)


3b/3. Bajcsy-Zsilinszky út 29. (91/2008.)


3b/4. Javaslat rossz műszaki állapotú lakások árverésen történő értékesítésére (92/2008.)


3b/5. Javaslat 37 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (93/2008.)c. Elővásárlási jog -d. Csere


3d/1. Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő és a Bp. VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában álló tulajdonrészek cseréje (94/2008.)e. Tulajdonosi hozzájárulás

3e/1. A Bajza utcai Általános Iskola udvarán lévő tanuszoda tetőszerkezetének rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás kiadása (95/2008.)


3e/2. A Jókai téri parkot övező kerítés építési engedélyéhez (96/2008.)


f. Funkcióváltás -


g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Szív u. 14. sz. társasház kéményeinek felújítására (97/2008.)


4b/2. Eötvös u. 30., Király u. 80., Nagymező u. 38, Nagymező u. 64., Podmaniczky u. 47., Révay u. 18., Rózsa u. 111., Székely M. u. 8., Székely B. u. 23., Vörösmarty u. 45., Vörösmarty u. 63., Zichy J. u. 12., Zichy J. u. 29.sz. társasházak

(az ülésen került kiosztásra)


4b/3. Szinyei M. P. u. 19. sz. társasház (99/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)


4b/4. Szondi u. 19.sz. társasház (100/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)


4b/5. Andrássy út 54., Andrássy út 91., Benczúr u. 3., Délibáb u. 26., Eötvös u. 28., Podmaniczky u. 89., Rippl R. u. 13., Szív u. 48/a. társasházak (101/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)


4b/6. Eötvös u. 6/B. társasház (102/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)


5. Egyéb


5a/1. A Gazdasági Bizottság 103/2008 (03.26.) sz. határozat módosítása vagy hatályban tartása (98/2008.)


5a/2. Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról (104/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)


. Tájékoztatós a 85/2008. sz. határozat kapcsán (104/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)5a/3. 2008. évi társasházi zöldterület-fejlesztés pályázat elbírálása (106/2008.)

(az ülésen került kiosztásra)Budapest, 2008. június 12.


Üdvözlettel:

 

Pócs Attila s. k.

elnök