1. MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2008. május 22-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)NAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Javaslat „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására

(169/2008. május 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Javaslat pedagógus ösztöndíj odaítélésére

(173/2008. május 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(165/2008. május 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármesterNyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(181/2008. május 13.) és az ülésen kiosztott (191/2008. május 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(185/2008. május 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről

(186/2008. május 15.) és az ülésen kiosztott (196/2008. május 22.)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


4. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2008. évi Kartájához

(180/2008. május 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A Hunyadi tér előzetes akcióterületi tervének jóváhagyása és pályázat benyújtása a KMOP-2007-5.2.2/B jelű „Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” című kiírásra

(182/2008. május 15.) és az ülésen kiosztott (193/2008. május 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Döntés hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról a Hunyadi tér és csarnok építési koncessziójának tárgyában

(188/2008. május 15.) és az ülésen kiosztott (195/2008. május 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Eljárást lezáró döntés meghozatala a „Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeken a gépjárművekre történő kerékbilincs fel-és leszerelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az ülésen kiosztott (194/2008. május 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

(171/2008. május 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány közötti Együttműködési Megállapodás kötésére

(187/2008. május 15.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(178/2008. május 8.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának 2007. évi munkájáról

(175/2008. május 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására

(179/2008. május 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Javaslat a Terma Nonprofit Közhasznú Zrt. 2007. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(177/2008. május 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságért Közalapítvány 2007. évi beszámolójának jóváhagyására

(184/2008. május 15. ) és a kiosztott (192/2008. május 22.) és (194/2008. május 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Budapest, VI. kerület Andrássy út 96. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(170/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(167/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 2/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(166/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. II. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(164/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, a tervrajzon ABL-42. „B” lépcsőház IV. emelet 2. (hrsz: 28717/O/A/50) szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(174/2008. május 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Budapest VI. kerület Andrássy út 24. III. 9/A szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(183/2008. május 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(172/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
Tájékoztató:


- 2008. I. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény átadása (176/2008. május 8.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. május 15.
 

Verók István

polgármester