Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését


2008. május 21-én (szerdán) 17 órakor


tartja a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermébenNAPIRENDEK:


Testületi előterjesztésekNyílt ülés:


1. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(181/2008. május 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(185/2008. május 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2008. évi Kartájához

(180/2008. május 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A Hunyadi tér előzetes akcióterületi tervének jóváhagyása és pályázat benyújtása a KMOP-2007-5.2.2/B jelű „Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” című kiírásra

(182/2008. május 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Döntés hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról a Hunyadi tér és csarnok építési koncessziójának tárgyában

(188/2008. május 15.) és az ülésen kiosztott (195/2008.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Eljárást lezáró döntés meghozatala a „Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeken a gépjárművekre történő kerékbilincs fel-és leszerelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az ülésen kiosztott (190/2008.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány közötti Együttműködési Megállapodás kötésére

(187/2008. május 15.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának 2007. évi munkájáról

(175/2008. május 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására

(179/2008. május 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Javaslat a Terma Nonprofit Közhasznú Zrt. 2007. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(177/2008. május 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságért Közalapítvány 2007. évi beszámolójának jóváhagyására

(184/2008. május 15. )

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Budapest, VI. kerület Andrássy út 96. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(170/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(167/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 2/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(166/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. II. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(164/2008. május 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, a tervrajzon ABL-42. „B” lépcsőház IV. emelet 2. (hrsz: 28717/O/A/50) szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(174/2008. május 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Budapest VI. kerület Andrássy út 24. III. 9/A szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(183/2008. május 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterBizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Rózsa u. 76. fszt. 12. (70/2008.)


b. Elidegenítés

2b/1. Andrássy út 20. I. em. 3. (71/2008.)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Andrássy út 4. fszt. 2. (72/2008.)

2c/2. Andrássy út 4. félem. 3. (73/2008.)

2c/3. Andrássy út 98. fszt. 1. (74/2008.)

2c/4. Eötvös u. 11/A. Fszt. 1. (75/2008.)

2c/5. Király u. 28. I. em. 39. (76/2008.)


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás -


b. Elidegenítés

3b/1. Nagymező u. 27., 6. albetét (77/2008.)

3b/2. Eötvös u. 33. (78/2008.)

3b/3. 23 db üres nem lakás céljára szolgáló helyiség (79/2008.)


c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Szondi u. 58. (68/2008.)5. Egyéb

5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (69/2008.)


Tájékoztatás a 85/2008. (03.26.) gzd bizottsági határozat végrehajtásáról


Tájékoztatás a 142/2008. (04.23.) gzd bizottsági határozat végrehajtásáról5a/2. 2008. évi társasház-felújítási pályázat elbírálása (80/2008.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tájékoztatása 

Budapest, 2008. május 15.

Üdvözlettel: 

 

Pócs Attila s. k.

elnök