Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2008. április 22-én (kedden) 12 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


rendkívüli nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(132/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterkötött napirendű nyilvános ülés:


1. Beszámoló jelentés a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2007. évi zárszámadásról

(143/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterrendes nyilvános ülés:


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(120/2008. IV. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Baba és gyermekholmi vásár

(135/2008. IV. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(151/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A 2007. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

(114/2008. IV. 4.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(136/2008. IV. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételére egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása

(147/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. A Benczúr kert felújítására egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása

(Az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Megállapodás középfokú oktatási feladathoz történő hozzájárulásról

(126/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


16. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2007. évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

(124/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. A Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés tervezete

(144/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. Javaslat a Bp. VI. kerület, Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(149/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterTájékoztatók:


- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (129/2008. IV. 10.)

- Bérlakás számláról történő kifizetések (142/2008. IV. 17.)

 


Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. április 17.


Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök