MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes üléséreAz ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)


NAPIRENDEK:

Zárt ülés:


1. Adósságcsökkentési támogatás ügyben fellebbezés elbírálása

(127/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetése, új ügyvezető választása

az ülésen kiosztott anyagok: (154/2008. IV. 22.) (160/2008. IV. 24.) (162/2008. IV. 24.) Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A 2008. január 1-jétől hatályos új ÁFA törvény szabályainak alkalmazása a folyamatban lévő ügyekre

(141/2008. IV. 17.) az ülésen kiosztott módosítás: (163/2008. IV. 24.)

Előterjesztő: Verók István polgármester
Nyilvános ülés:


1. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(128/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(120/2008. IV. 8.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés (159/2008. IV. 24.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása

(131/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására

(146/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Baba és gyermekholmi vásár

(135/2008. IV. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(151/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. A 2007. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

(114/2008. IV. 4.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(136/2008. IV. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételére egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása

(147/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. Döntés a „Benczúr Park” játszótér építési és a Jókai tér zöldfelületének felújítási munkáinak elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(157/2008. IV. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Bp. VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája

(148/2008. IV. 17.) az ülésen kiosztott anyag: (155/2008. IV. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Megállapodás középfokú oktatási feladathoz történő hozzájárulásról

(126/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


13. Módszertani feladatok ellátásában való részvétel

(125/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Emléktábla állítása Tóth Eszter, illetve Ancsel Éva tiszteletére

(117/2008. IV. 4.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány közötti együttműködési megállapodás kötésére

(145/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető


16.a Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2007. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására

az ülésen kiosztott anyag: (152/2008. IV. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16.b Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2007. évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

(124/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.a A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be (előterjesztő visszavonta, levették napirendről)

(153/2008. IV. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.b A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt stratégiai, szervezeti és üzleti koncepciója [a 603/7/2007 (XI. 22.) kt határozat alapján] (előterjesztő visszavonta, levették napirendről)

(156/2008. IV. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A Bp. VI. kerület, Eötvös u. 5. II. emelet 25. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetése, pénzbeli térítés ellenében

(122/2008. IV. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. A Bp. Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. kgy rendelet módosításának kezdeményezése

(137/2008. IV. 16.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


20. A Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés tervezete

(144/2008. IV. 17.) az ülésen kiosztott anyag: (161/2008. IV. 24.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. III. 16. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(115/2008. IV. 4.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. I. lh. III. 10. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(118/2008. IV. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. II. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(119/2008. IV. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. A Budapest, VI. kerület Andrássy út 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú 29533/0/A/4 hrsz-ú földszinti tároló és a 29533/0/A/27 hrsz-ú szükséglakás térítésmentes közös tulajdonba adása, önálló albetétben történő meghagyásukkal

(121/2008. IV. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Javaslat a Budapest, VI. kerület Podmaniczky u. 10. szám alatti társasházban lévő helyiség bérbeadására, és bérleti díjának megállapítására

(123/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Javaslat a Bp. VI. kerület, Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(149/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. A Képviselő-testület 609/2007. (XI. 22.) számú határozatának módosítása, vagy hatályban tartása

(133/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(116/2008. IV. 4.)

Előterjesztő: Verók István polgármester30. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


31. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
Tájékoztatók:


- Az Alkotmánybíróság 34/2008. (IV. 3.) AB határozata (134/2008. IV. 15.)


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (129/2008. IV. 10.)


- Bérlakás számláról történő kifizetések (142/2008. IV. 17.)Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. április 17.


 

 

Verók István

polgármester